Nowy zastępca burmistrza miasta Ząbki

Kamil Kowaleczko, fot: zabki.pl

Z dniem 13 maja burmistrz miasta Ząbki Małgorzata Zyśk powołała Kamila Kowaleczko na stanowisko zastępcy burmistrza Ząbek.

Obecny zastępca pełnił dotychczas funkcję przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, specjalizując się w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w administracji samorządowej w wołomińskiej jednostce organizacyjnej gdzie zajmował się księgowością, zamówieniami publicznymi i gospodarką odpadami. Następnie był analitykiem finansowym w szpitalu powiatowym, zajmował się optymalizacją kosztów, pozyskiwaniem środków zewnętrznych i nowych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Po pracy w służbie zdrowia rozpoczął pracę w administracji rządowej. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odpowiadał za współpracę rządu z samorządem. Był pełnomocnikiem Wojewody ds. dialogu społecznego i organizacji pozarządowych. Kolejne doświadczenie zawodowe zdobywał w korporacji jako analityk finansowy, zajmując się wyceną przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć, przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnych, tworzeniem strategii spółki i analizą jej sytuacji finansowej.

Był doradcą w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów, Premiera Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzialny przede wszystkim za nadzór nad rządowym procesem legislacyjnym oraz analizę przygotowanych projektów aktów prawnych.

Nowy zastępca burmistrza będzie sprawował bezpośredni nadzór nad działalnością:
– Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
– Referatu Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju,
– Referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej,
– Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia,
– Stanowiska ds Zamówień Publicznych,
– Zespołu Informatyki.