Obchody 100 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości w Ząbkach

Ks. Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach Andrzej Kopczyński wraz z Burmistrzem Miasta Ząbki Robertem Perkowskim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach Jackiem Romańczukiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach Agnieszką Piskorek i dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach Ireną Małyszczuk, zapraszają na uroczyste obchody 100 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości w Ząbkach w dniu 11 listopada.

Uroczystości będą przebiegały zgodnie z poniższym harmonogramem.

– godz. 10.00 msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach z udziałem pocztów sztandarowych,

– po mszy – złożenie kwiatów przez delegacje, pod pomnikiem Prymasa Wyszyńskiego ( przy kościele).

– ok. godz. 11.00 w dolnym kościele montaż słowno – muzyczny „Niepodległa” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

(ok. godz. 12.45 pod pomnikiem Bohaterów Ząbek i Drewnicy w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach kwiaty złoży Burmistrza Ząbek wraz z delegacją w imieniu Mieszkańców Ząbek)

– o godz. 13.00- Start XI Biegu Niepodległości. Start i meta – pod Szkołą Podstawową nr 1 ul. Harcerska 9 (dawne GP1).

– ok. godz. 14.15 – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, w budynku SP 1 na ul. Harcerskiej 9.

– ok. godz. 14.30 – wręczenie nagród zwycięzcom i udekorowanie ich medalami.

Obchody 100 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości w Ząbkach

źródło: zabki.pl