Obwieszczenie o przetargu publicznym

Prawnik, fot: Piotr Adamowicz, fotolia.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mateusz Stanisław Borek Kancelaria Komornicza nr I w Radzyminie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2024 o godz. 11:30 pod adresem 05-260 Marki, ul. Duża 1 odbędzie się w trybie ustalonym w „Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego” Przetarg Publiczny na wniosek zastawnika.

Lp. Nazwa ruchomości Liczba Suma oszacowania Cena wywołania Wysokość najniższego postąpienia
1 Maszyny przemysłowe 11
301 350,00 zł
245000,00 zł netto + 23% VAT
150 675,00 zł* 1 507,00 zł
Przedmiot sprzedaży to zbiór mienia ruchomego objęty zastawem rejestrowym jako całość, składający się z:
1. piła jednogłowicowa z przymiarem liniowym ręcznym do cięcia profili aluminiowych ze stołem dosyłającym i odbierającym, COMALL 500, 1994 r.
2. piła jednogłowicowa półautomatyczna z przymiarem mechanicznym do cięcia profili aluminiowych ze stołem dosyłającym i odbierającym, VENUS LGE 650, 1999
3. Specjalistyczna frezarka 3-głowicowa, 6-wrzecionowa ze stołem podawczym do obróbki zawiasów skrzydeł drzwiowych, TF 11, 2018 r. CEG
4. Specjalistyczna frezarko-kopiarka jednogłowicowa jednowrzecionowa ze stołem podawczym do obróbki zespołów zamkowych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic drzwiowych, COMALL, 2006 r,
5. Specjalistyczna frezarko-kopiarka dwugłowicowa, dwuosiowa, czterowrzecionowa ze stołem do obróbki zespołów zamkowych skrzydeł okiennych, TM, 1998 r.
6. Specjalistyczna frezarka do obróbki słupka: skrzydeł, drzwi,Okien , 2006
7. Kompresor śrubowy z automatyką, filtrami i osuszaczem, TREND 4, 2006 r., ALUP Niemcy
8. Zespół pras systemowych z napędem – FASADY, SAPO – PNZ12, 2018
9. Zespół Pras systemowych z napędem – FASADY, SAPO – PNZ152,2018
10. Zespół pras systemowych z napędem – HS, SAPO – PNZ 16SI, 2016
11. Zespół pras systemowych z napędem – OKNA-DRZWI, SAPO-PNZ1, 2016
*) cena wywołania zawiera podatek VAT

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Duża 1, 05-260 Marki.
W dniu 16.02.2024 w godzinach od 11:00 do 11:20

Pouczenia:
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości co najmniej 10% wartości szacunkowej wskazanej w rubryce „suma oszacowania”. Rękojmie składa się przelewem lub w gotówce najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu komornikowi. Cena wywołania wynosi 50% wartości szacunkowej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego. Przetarg odbywa sie ustnie. Przetarg może się odbyć, jeżeli przynajmniej jedna osoba zgłosiła się do przetargu. Rękojmie złożoną przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Nabywca staje się właścicielem przedmiotu zastawu z chwilą zapłaty ceny nabycia. Zapłata ceny nabycia następuje przelewem lub gotówką. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia. Nabywca, który w terminie określonym powyżej nie zapłaci całej ceny nabycia, traci wpłaconą część ceny oraz rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu, który się niezwłocznie wznawia. Z części ceny wpłaconej przez nabywcę oraz rękojmi, utraconych w wyniku niewykonania warunków zapłaty, przeprowadzający przetarg zaspokaja należność z tytułu kosztów przetargu a resztę przekazuje niezwłocznie zastawnikowi. Nabywca, który zapłacił całą cenę nabycia, powinien niezwłocznie odebrać nabytą rzecz.

Rękojmię należy złożyć gotówką lub na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1826 2839 7000 0001.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Mateusz Borek
Kancelaria Komornicza, Al. Jana Pawła II 12D, Radzymin, 05-250 Radzymin
tel. 883 216 218 / fax.
Sygnatura: kmn 3/24