Od 1 września mieszkańcy Wołomina z Biletem Metropolitalnym

Urząd Gminy Wołomin zaprasza do specjalnego punktu w Centrum Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim po nową spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską, dzięki której mieszkańcy będą mogli korzystać z oferty Biletu Metropolitalnego (Warszawa+).

Przedsprzedaż biletów rusza od 14 sierpnia w stacjonarnych punktach obsługi pasażera. Dodatkowy punkt zostanie uruchomiony w UM od 3 września. Taniej będziemy podróżować będziemy od 1 września.

Bilet Metropolitalny (Warszawa+) przeznaczony jest dla osób korzystających z komunikacji Warszawskiego Transportu Publicznego. Obejmuje autobusy, tramwaje, metro, linie lokalne „L”, pociągi SKM oraz Kolei Mazowieckich w granicach 1 i/lub 2 strefy biletowej. Dzięki maksymalnemu poziomowi dopłaty mieszkańcy gminy Wołomin mogą oszczędzić nawet 60 zł miesięcznie na dojazdach.

Oferta Bilet Metropolitalny (Warszawa+) obejmuje imienne bilety długoterminowe – 30- i 90-dniowe, bez zniżki na zakup biletów krótkoterminowych. Pozostałe ulgi i uprawnienia, np. do bezpłatnych przejazdów, pozostają bez zmian. Oferta zacznie obowiązywać od 1 września 2018 r. Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM) można wyrobić wcześniej.

Kto może skorzystać z oferty?
1. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Wołomin, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2017 w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazały w zeznaniu podatkowym gminę Wołomin jako miejsce swego zamieszkania.
2. Dzieci tych osób (do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia).
3. Studenci do ukończenia 26 roku życia, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, rozliczyli/rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2017 w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazali/wskazał w zeznaniu podatkowym gminę Wołomin jako miejsce swego zamieszkania.
WAŻNE! Zakup oferty Bilet Metropolitalny (Warszawa+) jest możliwy tylko na nowe, odpowiednio spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie (WKM).

Od kiedy można skorzystać z oferty?
Oferta zacznie obowiązywać od 1 września 2018 roku. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 14 sierpnia 2018 roku. Bilet będzie można kupić w każdym stacjonarnym punkcie obsługi pasażera ZTM. Dla wygody mieszkańców od 3 września w Urzędzie Miejskim w Wołominie powstanie czasowy punkt obsługi pasażera. Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2019 roku.

Jak zdobyć nową kartę miejską?
Mieszkańcy gminy Wołomin nowe karty otrzymają za darmo. Wyrabianie spersonalizowanych Warszawskich Kart Miejskich jest możliwe od 10 sierpnia 2018 r. W Centrum Obsługi Mieszkańca na parterze Urzędu Miejskiego w Wołominie działa specjalnie przygotowany punkt wyrabiania kart. Można w nim można wyrobić wyłącznie karty uprawniające do skorzystania z oferty Bilet Metropolitalny (Warszawa+). Punkt jest czynny w godzinach pracy jednostki. Karty są wydawane w ciągu kilku minut od złożenia i pozytywnej weryfikacji wniosku. Złożenia wniosku i odbioru karty należy dokonać osobiście. Rodzice występują o karty dla dzieci w ich obecności.

Jakie dokumenty są potrzebne?
Do wydania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej potrzebny jest wypełniony wniosek oraz jeden z dokumentów:
1. Pierwsza strona złożonego PIT-u za 2017 rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Wołominie poświadczającym złożenie rozliczenia podatku – oryginał do wglądu, kopia po poświadczeniu za zgodność z oryginałem pozostaje jako załącznik do wniosku.
2. Urzędowe poświadczenie odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego za 2017 rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2017 roku.
Zdjęcie do nowego biletu będzie wykonywane na miejscu.
Osoby, które nie spełniają kryteriów nadal będą mogły korzystać z oferty Wspólny Bilet i innych.

Od 1 września Bilet Metropolitalny dla mieszkańców Wołomina