Odpowiedź starostwa powiatowego na kometarz radnego sejmiku

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Starostwo Powiatowe w Wołominie odniosło się do oskarżeń formułowanych przez Krzysztofa Strzałkowskiego, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wobec Starosty Wołomińskiego, dotyczących zaniedbań przy zabezpieczeniu przed dewastacją węzła Wołomin.

Odpowiadając na zarzuty Pana Krzysztofa Strzałkowskiego – radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego >>LINK<<, pragnę podkreślić, że to właśnie Zarząd Powiatu obecnej kadencji na czele ze starostą Adamem Lubiakiem stanęli na wysokości zadania i podjęli wszelkie będące w ich kompetencjach działania, by węzeł „Wołomin” na trasie S8 został uruchomiony, a zdewastowany wiadukt naprawiony i oddany do użytkowania.

Pan Strzałkowski mija się z prawdą twierdząc, że „sprawa [dewastacji] wyszła na jaw po dokończeniu prac przy łączącej się na węźle z obwodnicą drogi 635”. Mając na uwadze planowaną budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej 635, stanowiącą brakujący od 2017 roku łącznik do węzła „Wołomin”, starosta Adam Lubiak już ponad rok temu rozpoczął rozmowy z dyrekcją Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz marszałkiem Adamem Struzikiem.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkań roboczych i koordynacyjnych, konieczne prace budowlane niezbędne do uruchomienia węzła miało zlecić i koordynować MZDW (w ramach rozszerzenia umowy z wykonawcą drogi dojazdowej do węzła lub ogłaszając odrębne postępowanie przetargowe na remont zdewastowanego wiaduktu). Pomimo cyklicznych spotkań i ciągłego kontaktu na przestrzeni ostatniego roku pomiędzy GDDKiA, MZDW oraz Starostwem, informacja o braku możliwości realizacji ww. zadania przez MZDW została partnerom przekazana dopiero w maju 2022 roku. W tym czasie GDDKiA wyremontowało i wymieniło część infrastruktury, a Powiat zabezpieczył i przekazał Województwu Mazowieckiemu 500 tys. zł pomocy finansowej na remont wiaduktu.

Mając na uwadze powyższe, starosta Adam Lubiak polecił służbom Starostwa niezwłoczne przystąpienie do ogłoszenia przetargu na remont wiaduktu, jednocześnie wystąpił do marszałka Adama Struzika z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej – licząc, że prowadzone przez ponad rok wspólne rozmowy doprowadzą do nawiązania współpracy. Zarząd Województwa oraz radni Sejmiku na ostatnim posiedzeniu przychylili się do wniosku starosty i wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi w kwocie 1,1 mln zł – sumę wynikającą ze złożonych ofert w przetargu na remont wiaduktu przez potencjalnych wykonawców. Powiat ze swojej strony zabezpieczył ponownie kwotę
w wysokości 500 tys. zł.

Z przykrością muszę stwierdzić, że radny Krzysztof Strzałkowski kolejny już raz próbuje przedstawić w złym świetle obecne władze Powiatu Wołomińskiego na czele ze starostą Adamem Lubiakiem, kierując się chęcią politycznego zysku i wzrostu popularności własnej osoby. Jednak wielokrotnie przytaczane przez nas fakty przeczą tezom i opiniom wygłaszanym publicznie przez Pana radnego.

Sprawy tak ważne jak poprawa jakości życia i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz poprawa jakości sieci drogowej w naszym regionie nie powinny mieć barw politycznych i wszystkie osoby oraz podmioty odpowiedzialne za kreowanie kierunków rozwoju, powinny działać na rzecz wspólnego dobra, a nie politycznego poklasku.

Karol Szyszko, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Rzecznik Prasowy