Ograniczenie Lex Deweloper w Markach

Na wniosek burmistrza Jacka Orycha Rada Miasta Marki uchwaliła lokalne standardy urbanistyczne.

Dotyczą one tych inwestycji, które są realizowane na podstawie tzw. lex deweloper, czyli specjalnej ustawy ułatwiającej realizację deweloperki na terenach poprzemysłowych z pominięciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących). Oznaczałoby to, że np. na terenie dawnej cegielni, do której nie ma nawet dojazdu utwardzoną drogą, powstałoby np. kilkaset mieszkań.

Jedyną niewiadomą była kwestia akceptacji Wojewody Mazowieckiego dla mareckich przepisów. Minęło już 14 dni od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, więc przepisy weszły w życie.

Aby potencjalny inwestor mógł realizować przedsięwzięcie, będzie musiał spełnić zaostrzone wymogi. Przykładowo – jeśli w lex developer przedsiębiorca może wybudować cztery kondygnacje, w Markach będzie mógł postawić tylko dwie. Chyba że w odległości 250 m znajdują się wyższe budynki – wtedy inwestor może przyjąć maksymalną wysokość tych budynków (wcześniej w ustawie była to odległość 500 m). Jeśli w ustawie odległość od inwestycji do szkoły to maksymalnie 3000 m., w Markach sięgnie 1500 m. Podobnie jest w przypadku przystanków komunikacji publicznej – została zmniejszona z 1000 m do 500 m.

– Już w tej chwili na terenie Marek działa 1000 deweloperów, którzy na podstawie zwykłych przepisów, zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania, budują 4000 mieszkań. To oznacza, że w nieodległej perspektywie przybędzie nam 11-12 tys. mieszkańców. Jeśli dołożylibyśmy inwestycje, które mogą powstać na podstawie Lex Deweleper, powinniśmy się liczyć z kolejnymi tysiącami mieszkańców. A my musimy zapewnić wszystkim bez wyjątku dostęp do edukacji – przedszkoli i szkół. Realizujemy ogromne inwestycje w tej materii, ale niedługo może się okazać, że będą niewystarczające. Dlatego wprowadziliśmy lokalne standardy urbanistyczne. Chcemy mieć choćby częściowy wpływ na rozbudowę miasta – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.

Przypominamy – mareckie standardy urbanistyczne nie dotyczą inwestycji realizowanych klasyczną ścieżką. Jeśli deweloper uzyska prawo zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, powyżej opisany mechanizm ograniczania nie będzie mieć zastosowania.

źródło: marki.pl