Ogrodnik Miejski w Wołominie

Trawa, ogród, zieleń, fot: pixabay.com

Od początku lutego 2021 roku, w gminie Wołomin, za kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni odpowiada Ogrodnik Miejski.

Wśród wielu obowiązków Ogrodnika znajdują się między innymi:
– nadzór i utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie Gminy Wołomin;
– inwentaryzacja terenów zieleni;
– typowanie do usunięcia chorych i zagrażających dla życia i mienia drzew;
– kontrola terenów zieleni oraz poprawianie ich stanu biologicznego i estetyki;
– prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień;
– opiniowanie dokumentacji projektowej planowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zieleni;
– odbiór prac związanych z nasadzeniami oraz wycinką drzew w ramach inwestycji gminnych;
– zakładanie terenów zieleni będących w obszarze działań WGK;
– nadzór nad utrzymaniem zieleni i porządku w Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.

Ogrodnikiem Miejskim w Wołominie został Główny Specjalista – Piotr Witek. Pan Piotr jest wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wołominie – entuzjastą systemowego podejścia do zieleni w miastach i gminach, zwolennikiem ładu, estetyki i przemyślanych rozwiązań związanych z zielenią, a także znawcą gatunków i pasjonatem bioróżnorodności. Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy (specjalizacja agrobiologia). Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Dendrologicznego na terenach Inwestycyjnych od 2018 r. oraz uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni SITO (bez ograniczeń) – od 2012 r.

Prywatnie ogrodnik jest sympatykiem pracy pilarką łańcuchową – i nie – to nie jest żart, do niedawna Pan Piotr był instruktorem i egzaminatorem w tej dziedzinie.