Okresowy zakaz wstępu do lasu

Okresowy zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Drewnica od 2 lipca do 31 sierpnia z powodu klęski wiatrołomów wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie gminy Zielonka, leśnictwa Leśniakowizna i Rembertów.

– W związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzewostanów od wiatru
wprowadzam całkowity zakaz wstępu do lasu na gruntach stanowiących własność Skarbu
Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica położonego na terenie gminy
Zielonka w leśnictwie Leśniakowizna i Rembertów – informuje Marek Jan Roman, Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica