Ostatnia prosta w tegorocznej edycji MBO

Mareckiego Budżetu Obywatelski

W tegorocznej edycji złożono do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 20 projektów z czego 14 w kategorii zadań twardych i 6 w kategorii zadań miękkich.

Po weryfikacji formalnej oraz merytorycznej odrzucono następujące wnioski:

Kategoria zadania twarde:
– Mareckie hotele dla owadów – budowa hoteli dla owadów na terenach miejskich parkowych i skwerach zielonych w mieście Marki. Projekt złożony przez Łukasza Romana Romanowskiego nie uzyskał zgody na dopuszczenie do głosowania z uwagi na braki formalne (co jest niezgodne z zapisem § 5 ust. 5, pkt 2 regulaminu MBO). Wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania;
– Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza w Strudze – projekt złożony przez Magdalenę Cywińską i Urszulę Paszkiewicz. Zgodnie z § 6, ust 2, pkt 2, litera c regulaminu MBO – realizacja zadnia we wskazanej lokalizacji jest możliwa o ile nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na infrastrukturze w tej lokalizacji. Lokalizacja zaproponowana przez wnioskodawczynie nie spełnia tego kryterium. Wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania;

Jeden z wniosków został dopuszczony warunkowo.
– Tężnia solankowa -„Mały Ciechocinek” w Markach – projekt złożony przez Krzysztofa Jaszczyka, Ksawerego Mikosza, Jacka Domaszczyńskiego i Łukasza Romana Romanowskiego . Teren Parku Wolontariuszy nadal objęty jest gwarancją i jako taki zgodnie z § 6 ust 2, pkt 2 lit c został odrzucony przez Zespół ds. MBO. Po konsultacjach z wykonawcą inwestycji „Park Wolontariuszy”, Gwarant (wykonawca) wyraził zgodę na prace na tym terenie pod warunkiem, że potencjalny Wykonawca tężni przejmuje gwarancję w zakresie zajętego terenu. Zakres przejęcia gwarancji będzie ostatecznie ustalony przez obecnego Gwaranta, czyli firmę ZIEL-BUD w momencie wyłonienia potencjalnego Wykonawcy.

Na kartach do głosowania, po losowaniu kolejności na karcie, zostaną umieszczone następujące projekty:

Lp.

Proponowana nazwa zadania

ZADANIA TWARDE

1

Projekt SETKA na Szpitalnej – projekt złożony przez Wiolettę Markiewicz
i Mateusza Markiewicza

2

Remont chodnika przy ul. Wspólnej – projekt złożony przez Marlenę Stosio
 i Roberta Szafrańskiego

3

Psi park – projekt złożony przez Marlenę Stosio i Roberta Szafrańskiego

4

Aktywna rekreacja na Wilczej – boiska plażowe i plac zabaw – projekt złożony przez Szymona Pakułę

5

Markowy Skatepark – projekt złożony przez Marcina Suligowskiego

6

Aktywna Zebra – projekt złożony przez Annę Woźniak

7

100 ławeczek odpoczynkowych – projekt złożony przez Małgorzatę Waszewską, Marię Borysewicz, Jadwigę Bieniek, Andrzej Nadolski

8

SP 1 gram w zielone – projekt złożony przez Marka Mielczarka i Agnieszkę Gawkowską

9

Trampoliny dla rodziny – nowoczesny park dziecięcej aktywności – projekt złożony przez Magdalenę Burlikowską, Łukasza Krzemińskiego i Michała Jarocha

10

Trampoliny ziemne, czyli atrakcja dla każdego — niezależnie od wieku – projekt złożony przez Katarzynę Ratajczyk, Małgorzatę Kaczyńską, Marzennę Lubańską, Arkadiusza Werelicha, Magdalenę Leszczyńską i Marzenę Wieczorek-Starczewską

11

Sprawny rower, czyli marecka sieć stacji naprawczych dla rowerów – projekt złożony przez Konrada Króla, Arkadiusza Werelicha, Dariusza Czepurko, Małgorzatę Kaczyńską, Jarosława Ratajczyka, Jacka Łukasika, Michała Jarocha
i Ewę Rossa

12

Tężnia solankowa -„Mały Ciechocinek” w Markach – projekt złożony przez Krzysztofa Jaszczyka, Ksawerego Mikosza, Jacka Domaszczyńskiego i Łukasza Romana Romanowskiego – projekt dopuszczony warunkowo

ZADANIA MIĘKKIE

1

UGOTOWANI W MARKACH! Warsztaty kulinarne pod okiem szefa – projekt złożony przez Agnieszkę Owczarczak

2

Struga Walking – z kijkami w Puszczy Słupeckiej – projekt złożony przez Leszka Barana

3

Koncert KUBAŃCZYKA – projekt złożony przez Andrzeja Nadolskiego, Wiktorię Urbaniak, Monikę Banaszak i Kacpra Drewę

4

Piknik sąsiedzki przy Małachowskiego – projekt złożony przez Jacka Domaszczyńskiego, Ksawerego Mikosza, Krzysztofa Jaszczyka, Łukasza Romana Romanowskiego, Mikołaja Szczepanowskiego i Tomasza Paciorka

5

Wiem co jem, czyli cykl spotkań edukacyjnych z zakresu żywienia dla rodziców dzieci oraz mieszkańców – projekt złożony przez  Marzennę Lubańską, Arkadiusza Werelicha, Jarosława Ratajczyka, Michała Jarocha, Marka Manistę, Magdalenę Leszczyńską, Ewę Rossę i Marzenę Wieczorek-Starczewską

6

Teatrzyki dla dzieci – kulturka w Strudze – projekt złożony przez Magdalenę Cywińską i Urszulę Paszkiewicz

 

Kolejność na kartach do głosowania zostanie ustalona drogą losowania przez Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.