Oświadczenie burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan

Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina, fot: wolomin.org

Publikujemy oświadczenie burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan w sprawie udostępnienia danych osobowych mieszkańców Wołomina Poczcie Polskiej.

„Do Urzędu Miejskiego w Wołominie drogą elektroniczną 23 kwietnia o godz. 2:10 (w nocy!) wpłynął „wniosek” o udostępnienie danych Mieszkańców Gminy Wołomin, podpisany „Poczta Polska”.

Oświadczam, że w trosce przede wszystkim o dane osobowe mieszkańców i z powodów, o których szerzej poniżej odmawiam przekazania spisu wyborców uprawnionych do głosowania w gminie Wołomin.

Żądanie uważam za pozbawione podstaw prawnych, a dodatkowo narażające zarówno mnie jak i podległych mi urzędników na odpowiedzialność karną. Przypominam, że art. 7 Konstytucji zobowiązuje organy gminy i mnie osobiście do działania na podstawie przepisów prawa i jego w granicach.

Pismo, które trafiło do wołomińskiego Urzędu wysłano ze skrzynki e-mail bez podpisu elektronicznego, co rodzi uzasadnione wątpliwości kto jest jego nadawcą. Podkreślam, że Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, że Poczta Polska nie może żądać spisu wyborców w takim trybie – e-mailem bez podpisu elektronicznego i bez kopii decyzji będącej jej podstawą prawną. A skoro o decyzji prawnej mowa – przepisy tzw. ustawy o wyborach pocztowych nie weszły jeszcze w życie, bo ustawa jest jeszcze w Senacie.
Stanowisko PKW podziela też Związek Miast Polskich, który w opinii prawnej opublikowanej 23 kwietnia stwierdził jasno, że w obecnym stanie prawnym udostępnienie żądanych danych na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczy¬pospolitej Polskiej nie jest uzasadnione. A Krakowski Instytut Prawa Karnego stoi wręcz na stanowisku, że wysuwane żądanie nie tylko nie ma postawy prawnej, ale wręcz może nosić znamiona przestępstwa.

Wobec powyższego oświadczam, że nie narażę ani siebie ani podległych mi urzędników na odpowiedzialność karną z tytułu m.in. ustawy o danych osobowych.
W mojej ocenie, w obecnym czasie wszystkie działania rządu powinny być skupione na ratowaniu gospodarki i uchronieniu Polek i Polaków przed bezrobociem.”