Oświadczenie Starosty dot. przeprowadzonych zatrzymań przez CBA

Oświadczenie Starosty dot. przeprowadzonych zatrzymań przez CBA

Adam Lubiak, starosta wołomiński opublikował oświadczenie dotyczące przeprowadzonych przez CBA zatrzymań osób powiązanych z postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę.

Oświadczenie starosty wołomińskiego:

W dniu 22 lipca br. Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o kolejnych przeprowadzonych zatrzymaniach osób powiązanych z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Sprawa dotyczy m.in. przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych w związku z wydawanymi w ubiegłych latach decyzjami w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie. Efektem współpracy Zarządu Powiatu Wołomińskiego z organami ścigania, są wczorajsze działania podjęte przez delegaturę CBA w Warszawie na polecenie Prokuratury. W przypadku jednej z zatrzymanych osób – byłego pracownika Starostwa, osobiście wystąpiłem do Prokuratury w lutym br. o zbadanie zgodności z prawem wydanych decyzji administracyjnych.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego oświadcza, że nie ma przyzwolenia w Starostwie Powiatowym w Wołominie oraz podległych jednostkach na działania niezgodne z prawem. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do kierowania się wartościami i zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki, wyznaczającym standardy postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie.

– Adam Lubiak, starosta wołomiński