Otwarcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

O uruchomieniu nowego obiektu będącego siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Punktu Paszportowego w budynku przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie, mówiło się od dawna.

Od chwili pojawienia się pomysłu radnych dotyczącego zakupu od Syndyka masy upadłościowej, budynku po SKOK, mija dokładnie dwa lata. Tyle czasu zajęły wszystkie procedury i modernizacja, która zapowiadana, początkowo miała być prosta i szybką w rzeczywistości wcale taką nie była.

Całkowity koszt inwestycji: zakup obiektu (3 360 000 zł), przystosowanie do obecnej funkcji wraz z wyposażeniem, przekroczył nieco 6 milionów złotych. W nowej siedzibie oprócz gabinetu Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Punktu Paszportowego znajduje obszerna część przeznaczona dla PCPR, świadczącego pomoc materialną, psychologiczną i prawną dla rodzin znajdujących się w kryzysie, świadczące usługi dla osób z niepełnosprawnościami, a także seniorów.

Oficjalne otwarcie (po tym zorganizowanym z okazji święta Pracownika socjalnego) nastąpiło w Mikołajki, 6 grudnia.