W Tłuszczu, nad torami

9 grudnia br. w Tłuszczu dokonano otwarcia nowego wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Białystok. Od lat oczekiwana inwestycja na trasie E75, szybko przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom i podróżnym, a bezkolizyjne skrzyżowanie zapewni sprawny ruch nie tylko kolejowy, ale i ten drogowy.

Kierowcy już korzystają z dwustumetrowego wiaduktu, którym prowadzi droga wojewódzka nr 634, łącząca m.in. Warszawę z Tłuszczem. Na skrajnych jego końcach powstały okazałe dwa ronda, a na kilometrowym odcinku przebudowano ulice i dojazdy do domostw. Wraz z inwestycją drogową wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową. Dla pieszych, chcących przejść nad torami dostępna jest winda i pochylnie wjazdowe.

Reklama

Od minionego piątku skończyło się definitywnie długie oczekiwania mieszkańców Tłuszcza pod zamkniętymi zaporami przejazdu niekiedy dochodzące do nawet do 30 minut.

Tłuszczański wiadukt jest jednym z 12 obiektów w woj. mazowieckim, (już powstałych lub mających w krótkim czasie powstać) na trasie kolejowej Rail Baltica w ramach unijnego programu „Łącząc Europę”. Koszt jego budowy jest niewielkim wydatkiem (ponad 35 mln zł,) wobec potężnego programu rozbudowy infrastruktury kolejowej, znacznie przekraczającego 500 mln zł.

– Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w Tłuszczu nie tylko zwiększa bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, ale realnie poprawia warunki życia jego mieszkańców. Jest dobrym przykładem, efektywnego wykorzystania środków z tego instrumentu finansowego w ranach unijnego projektu – zapewniał podczas otwarcia, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Bittel.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. a inwestorem, PKP PLK S.A.