Pieniądze z Tarczy Antykryzysowej płyną do przedsiębiorców z powiatu wołomińskiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

20 milionów zł z Funduszu Pracy trafi do przedsiębiorców z powiatu wołomińskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej. W kolejnym etapie pomocy, skierowanej do mikro-, małych i średnich firm oraz organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, wykazując spadek obrotów, mogą otrzymać nawet do 8 100 zł w ciągu 3 miesięcy na jednego pracownika. Wołomiński Urząd Pracy już ogłosił kolejne nabory. Wnioski można składać od 16 do 29 kwietnia.

– Zdajemy sobie sprawę, że dla przedsiębiorców to podwójnie ciężki czas. Dla nich skutki pandemii mogą nie skończyć się wraz z ustąpieniem wirusa – mówi Starosta Wołomiński Adam Lubiak. – Rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej przygotował dla nich realne narzędzia wsparcia. Naszym zadaniem jest stworzenie jak najlepszych warunków, aby przedsiębiorcy szybko mogli z tej pomocy skorzystać. To jeden z priorytetów naszych obecnych działań. Powiatowy Urząd Pracy otworzył właśnie kolejny etap naboru wniosków o wsparcie finansowe dla przedsiębiorców z naszego powiatu. Apeluję, korzystajcie z tej pomocy, składajcie wnioski. Powiatowy Urząd Pracy jest do Państwa dyspozycji. Pomoże w kwestiach formalnych, odpowie na pytania i wątpliwości. To realna i szybka pomoc finansowa, która – w co głęboko wierzę – pomoże przetrwać naszym przedsiębiorcom w jak najlepszej kondycji – dodaje Starosta.

Przedsiębiorcy z powiatu wołomińskiego otrzymają kolejne środki w ramach Tarczy Antykryzysowej. Starostwo Powiatowe w Wołominie otrzymało na ten cel ponad 20 milionów zł w Funduszu Pracy. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie Grażyna Krupa już ogłosiła nabór wniosków, który potrwa 14 dni – od 16 do 29 kwietnia. Wnioski najlepiej składać w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Umożliwi to pracownikom urzędu sprawniejsze ich rozpatrywanie. W wyjątkowych przypadkach wnioski można przesyłać pocztą tradycyjną.

– W ramach trwającego od 2 kwietnia naboru wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców do urzędu wpłynęły wnioski pożyczkowe od prawie 800 pracodawców. Wypłaciliśmy dotychczas ponad 1,3 mln zł – mówi Grażyna Krupa dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. – Robimy wszystko, aby pieniądze możliwie najszybciej znalazły się na kontach przedsiębiorców. Czasami jednak złożone wnioski wymagają uzupełnienia. Pomagamy firmom szybko się z tym uporać. Przedsiębiorców pragniemy zapewnić, że mamy dla nich środki na realizację dofinansowań w ramach Tarczy Antykryzysowej i w miarę potrzeb będziemy ogłaszać kolejne nabory wniosków – dodaje dyrektor.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Ze wsparcia mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm, a także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Mogą się o nie ubiegać również organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym kościelne osoby prawne czy kluby sportowe.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych. Przedsiębiorca może wskazać dowolne 2 kolejne miesiące w 2020 roku lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty z tego okresu z dwoma analogicznymi miesiącami 2019 r.

W przypadku organizacji pozarządowych warunkiem wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
w 2020 roku w porównaniu z analogicznymi dwoma miesiącami w 2019 r.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?
• Przy spadku obrotów o co najmniej 30 procent – można otrzymać dofinansowanie
w wysokości do 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika lub samozatrudnionego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to do 1500 zł miesięcznie wsparcia na osobę, czyli do 4500 zł w ciągu
3 miesięcy, gdyż na taki maksymalny okres udzielane jest wsparcie.
• Przy spadku obrotów o co najmniej 50 procent – dofinansowanie rośnie do 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku będzie to do 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do 6300 zł w ciągu 3 miesięcy.
• Przy spadku obrotów o co najmniej 80 procent – pomoc finansowa wyniesie do 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika lub samozatrudnionego. Wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne będzie to razem do 2700 zł miesięcznie, czyli do 8100 zł w ciągu 3 miesięcy na jednego pracownika.

Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast w przypadku osób samozatrudnionych dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy oraz przez drugie tyle po zakończeniu wsparcia.

Informacje w sprawach dotyczących Tarczy Antykryzysowej można uzyskać pod numerami telefonów i adresami mailowymi wskazanymi na stronie www.wolomin.praca.gov.pl.