Pierwsza sesja nowej Rady Miasta i jej pierwsze decyzje

W październiku tego roku mieszkańcy Marek zdecydowali, kto będzie piastować funkcję burmistrza i w jakim składzie obradować będzie nowa Rada Miasta. Wczoraj (19 XI) w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Miasta, poprzedzone ślubowaniem radnych oraz burmistrza.

– Dziękuję mieszkańcom za wsparcie w wyborach samorządowych. Ponad 70 proc. oddanych głosów na moją osobę świadczy, że rozpoczęty cztery lata temu kierunek zmian jest dobrze oceniany i potrzebny. To ogromny dowód zaufania, którego nie zmarnuję. Deklaruję, że nie będziemy zwalniać tempa, bo przed nami kolejne, bardzo ważne inwestycje i projekty do zrealizowania – powiedział Jacek Orych w okolicznościowym przemówieniu.

Wśród kluczowych wyzwań burmistrz wymienił rozbudowę infrastruktury edukacyjnej oraz dróg.

– Jesteśmy w lepszej sytuacji niż cztery lata temu. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu wchodzimy w nowy z portfelem zakończonych projektów. Wiele dokumentacji jest też na ostatniej prostej przygotowań. Oby tylko znaleźli się wykonawcy, którzy zechcą je realizować, i oby ceny w przetargach publicznych przestały wreszcie galopować – niestety w górę. Trzymam za to kciuki – mówił Jacek Orych.

Dodawał, że samorząd również będzie pielęgnować inicjatywy obywatelskie, społeczne, sportowe i kulturalne.

– Mocno wierzę, że wspólnie podołamy wielu wyzwaniom wraz z nowo zaprzysiężoną Radą Miasta Marki, zespołem urzędników i pracowników urzędu i samorządowych jednostek gminnych. Zapraszam wszystkie mareckie środowiska do współpracy – bo razem możemy więcej. Liczę również na dalszą, dobrą współpracę z samorządami, jednostkami i instytucjami zewnętrznymi. Mam tu na myśli starostwo wołomińskie, urząd marszałkowski i wojewódzki, jak również instytucje na szczeblu rządowym. Pokazaliśmy przez ostanie cztery lata, że współpraca się opłaca i procentuje wspólnymi, dobrymi projektami – mówił burmistrz Marek.

Po tej części spotkania radni przeszli do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pawła Pniewskiego. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 16 z nich poparło jego kandydaturę, dwóch było przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

– Samorząd to gra zespołowa. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się zrobić wiele dobrego dla naszych mieszkańców – mówił Paweł Pniewski po ogłoszeniu wyników głosowania.

Na wiceprzewodniczącego Rady Miasta zgłoszono dwie kandydatury – Tomasza Paciorka i Andrzeja Rostka. Radni zdecydowali, że powierzą tę funkcję temu drugiemu radnemu. Do programu obrad został włączony też wniosek o wybór składów komisji rady miasta.

Oto ich członkowie:

Komisja Rewizyjna
Grzegorz Chwiloc-Fiłoc – przewodniczący
Daniel Kurek – wiceprzewodniczący
Urszula Paszkiewicz
Mikołaj Szczepanowski
Przemysław Lis

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Jacek Domaszczyński
Janusz Jaworski
Jarosław Jaździk

Komisja Oświaty Kultury i Sportu
Anna Woźniak
Andrzej Rostek
Anna Chojecka
Marlena Stosio
Agnieszka Lużyńska
Przemysław Lis
Magdalena Szafarz
Marcin Brzeziński
Urszula Paszkiewicz
Tomasz Paciorek
Jacek Domaszczyński
Daniel Kurek

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
Michał Piwko
Janusz Jaworski
Michał Jaroch
Magdalena Szafarz
Paweł Pniewski
Marcin Brzeziński
Jarosław Jaździk

Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Anna Woźniak
Andrzej Rostek
Anna Chojecka
Michał Jaroch
Marlena Stosio
Agnieszka Lużyńska
Paweł Pniewski
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc
Mikołaj Szczepanowski
Tomasz Paciorek
Michał Piwko

Z uwagi na konieczność prac nad budżetem miasta radni spotkają się na komisjach prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.