Plac 3 Maja w Wołominie – mieszkańcy chcą zmian

Co sądzimy o Placu 3 Maja źródło: wolomin.org

Znamy oczekiwania mieszkańców odnośnie Placu 3 Maja. Mieszkańcy chcą zmian. To główny wniosek płynący z przeprowadzonych konsultacji dotyczących zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie.

W opinii mieszkańców Plac 3 Maja obecnie nie zaspokaja potrzeb mieszkańców Wołomina. Przeważają głosy, że dawniej to miejsce miało bardziej przyjazny zielony charakter i dobrze było by ten stan przywrócić. Wśród wad Placu 3 Maja najczęściej wskazywano na zabetonowanie placu, czyniące z niego rozgrzaną „patelnię”. Brak dobrych warunków dla spędzania czasu wolnego powoduje, że miejsce jest nieatrakcyjne, przez co jest jeszcze bardziej unikane. Przede wszystkim wskazywano na niedogodności życia mieszkańców pobliskich posesji, którzy narażeni są często na hałas, spowodowany wyścigami samochodowymi młodocianych kierowców. Część mieszkańców optowała za potrzebą powrotu do koncepcji stworzenia wyniesionych skrzyżowań co zmusiłoby użytkowników dróg do zredukowania prędkości swoich pojazdów. Mieszkańcy chcą, aby Plac 3 maja zapewniał warunki do odpoczynku wśród zieleni w centrum miasta. Ideałem jest zielona enklawa z zadbanymi trawnikami pośród wysokich drzew, ławki stojące w zacienionych miejscach.

Mieszkańcy zapytani „Jakie elementy są niezbędne na placu, żeby był dla ciebie miejscem atrakcyjnym?” wymieniali:

 • zacienione miejsca do siedzenia,
 • czyste, działające sanitariaty,
 • zieleń: ozdobne krzewy, trawniki, duże drzewa,
 • restauracje/kawiarnie,
 • mini-tężnię solankową,
 • edukacyjny/tematyczny plac zabaw

Najczęstszymi odpowiedziami na ankietowe pytanie „Jakie funkcje powinien spełniać plac?” były:

 • Umożliwić spotykanie się w ogródkach restauracyjnych (powinny tam funkcjonować
  kawiarnie, bary, restauracje).
 • Stwarzać warunki do odpoczynku wśród zieleni (na trawnikach, w otoczeniu dużych drzew).
 • Funkcje rekreacyjne (plac zabaw dla dzieci).

Swoje zdanie wyraziło ponad 600 osób! Ich opinie będą brane pod uwagę podczas tworzenia koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Raport z przeprowadzonych konsultacji oraz wyniki ankiety on-line można znaleźć na stronie: wolomin.org