Wodociąg dla miejscowości Karolew

Sieć wodociągowa, fot: Michael/fotolia.com

4 października odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Gospodarki Mieniem Komunalnym Rady Gminy Dąbrówka, jednym z omawianych tematów była rozbudowa sieci wodociągowej.

W ostatnim roku została przebudowana Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrówce oraz wodociąguje się miejscowość Wszebory, co umożliwiło budowę kolejnych odcinków wodociągu m.in. dla mieszkańców Karolewa. Niestety środki zaplanowane w budżecie gminy na zwodociągowanie Karolewa są niewystarczające. Zgodnie z kalendarzem naborów wkrótce powinny pojawić się programy na dofinansowanie takich inwestycji. Dlatego wstrzymanie się kilka miesięcy z budową wodociągu wydaje się zasadne, choć uciążliwe. Mieszkańcy skarżą się na bardzo złą jakość wody i wyrażają – swoje niezadowolenie z powodu niezrealizowanych obietnic.