Podejrzenie odry w powiecie wołomińskim

Choroba, odra, fot: Romolo Tavani/fotolia.com

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawia aktualne informacje dot. zgłoszonych przez lekarzy do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych podejrzeń lub zachorowań na odrę w województwie mazowieckim w okresie od 10 października do 14 grudnia.

W ww. okresie zgłoszono do inspekcji sanitarnej ogółem 125 przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę. W 27 przypadkach zachorowanie na odrę zostało wykluczone na podstawie przeprowadzonych badań.

Z powyższego wynika, że obecnie mamy stwierdzonych 98 zachorowań na odrę lub przypadków podejrzeń będących w trakcie weryfikacji.

W ostatnim tygodniu tj. od 8 do 14 grudnia 2018 r. zarejestrowano 21 nowych przypadków podejrzeń/zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 12 zachorowań, pruszkowskim – 1, legionowskim – 1, siedleckim – 1, węgrowskim – 2, makowskim – 1, piaseczyńskim – 1, grodziskim -1 i wołomińskim – 1.

W w/w okresie na terenie województwa mazowieckiego odnotowano dwa ogniska zachorowań na odrę: pierwsze – 2 osoby (ognisko domowe) w powiecie węgrowskim, drugie – 7 osób w Warszawie.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na odrę prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

W wyniku działań podejmowanych przez organy inspekcji sanitarnej dotychczas zaszczepiono 810 osób, które były narażone na styczność z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na odrę. W ostatnim tygodniu zaszczepiono 52 osoby, w tym 21 osób w ramach działań podjętych w ognisku zachorowań na odrę w Warszawie.

Osoby, które zachorowały w ostatnim okresie, to dzieci w wieku od 7 miesięcy do 16 lat (15 osób) oraz dorośli w wieku 19- 50 lat (6 osób). Wśród chorych 15 osób nie było szczepionych przeciwko odrze. Sześcioro chorych to obywatele Rosji. Wśród 21 nowych przypadków zgłoszonych w ostatnim tygodniu 13 osób było hospitalizowanych.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane i przekazywane w meldunkach dwutygodniowych do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), który publikuje dane krajowe na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie nie prowadzą w swoich siedzibach kwalifikacji medycznej pacjentów do szczepień oraz nie wykonują szczepień. W tym celu zostały wyznaczone w każdym powiecie punkty szczepień.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona
od niezwłocznego zgłaszania podejrzeń/zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat zgłoszonych w październiku i listopadzie przypadków zachorowań oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni w Pruszkowie, Warszawie, Piasecznie, Żyrardowie, Grójcu, Grodzisku Mazowieckim, Mławie, Otwocku, Kozienicach, Mińsku Mazowieckim, Sochaczewie, Garwolinie, Wołominie, Siedlcach, Legionowie, Makowie Mazowieckim, Ostrołęce, Węgrowie i powiecie warszawskim zachodnim.

źródło: wsse.waw.pl