Podwyższone stężenia zanieczyszczeń – ostrzeżenie dla Mazowsza

Zanieczyszczenie powietrza, fot: fotolia.com

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM 10 i PM 2,5) w województwie mazowieckim wydane zostało ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza. Ostrzeżenie obowiązuje do 10 listopada.

W trakcie występowania podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, m.in.: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego powinny podjąć następujące środki ostrożności:
– unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
– ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
– osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
– zaniechać palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do środków komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd samochodem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

Na stronie głównej portalu WWL24 umieściliśmy wskaźnik stanu zanieczyszczenia powietrza w Wołominie. Aktualizowane na bieżąco dane pochodzą z sensora zainstalowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Piłsudskiego w Wołominie.

Wskaźnik sensora Airly na stronie portalu WWL24