Ponad 100 inwestycji ze wsparciem Mazowsza

Ochrona powietrza i klimatu, wsparcie dla sołectw oraz działkowców – to działania w powiatach wołomińskim, legionowskim i otwockim, które otrzymały wsparcie samorządu województwa. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 3,5 mln zł. Umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz radni województwa mazowieckiego.

– Podpisujemy umowy na realizacje inwestycji w ramach czterech autorskich programów samorządu województwa. 3,5 mln zł przeznaczymy na wsparcie sołectw i działkowców, a także działania sprzyjające ochronie powietrza i klimatu. Aktywność samorządów z roku na rok jest coraz większa. Wpływa do nas mnóstwo wniosków, których wartość z reguły przekracza przeznaczone na ten cel środki. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Dlatego gdy tylko sytuacja finansowa na to pozwala staramy się zwiększać pule środków, tak aby jak najwięcej miast, gmin i powiatów otrzymało wsparcie – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba zauważył, że kolejna już odsłona instrumentów wspierających samorząd jest bardzo ważnym elementem współpracy między samorządami gminnymi, powiatowymi i Mazowszem. – W czasach kiedy samorządy cierpią na brak pieniędzy, ze względu na politykę obecnych władz, nasze wsparcie w wielu dziedzinach jest wręcz pożądane. Mieszkańcy Mazowsza to dostrzegają, doceniają i chwalą i to jest najważniejsze, bo żyje się nam coraz lepiej.

Nowe place zabaw, siłownie plenerowe i oświetlenie
Mazowsze dla sołectw to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 55 to inicjatywy z powiatów wołomińskiego, legionowskiego i otwockiego. Na ich realizacje władze regionu przeznaczą ponad 544 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe, przystanki autobusowe czy oświetlenie uliczne.

Lp.

Powiat

Gmina

Nazwa zadania

Sołectwo

Wsparcie

1

otwocki

Celestynów

Budowa sygnalizacji informacyjnej z detekcją prędkości pojazdów w miejscowości Stara Wieś

Stara Wieś

10 000,00 zł

2

otwocki

Celestynów

Budowa sygnalizacji informacyjnej z detekcją prędkości jazdy w miejscowości Jatne

Jatne

10 000,00 zł

3

otwocki

Celestynów

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostrowik

Ostrowik

10 000,00 zł

4

otwocki

Celestynów

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Pogorzel

Pogorzel

10 000,00 zł

5

wołomiński

Dąbrówka

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Guzowatka wraz z wymianą opraw

Guzowatka

10 000,00 zł

6

wołomiński

Dąbrówka

Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w miejscowości Cisie

Cisie

10 000,00 zł

7

wołomiński

Dąbrówka

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karpin

Karpin

10 000,00 zł

8

wołomiński

Dąbrówka

Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Stanisławów

Stanisławów

10 000,00 zł

9

wołomiński

Dąbrówka

Wykonanie przystanku autobusowego z wiatą dla pasażerów w miejscowości Teodorów

Teodorów

10 000,00 zł

10

wołomiński

Dąbrówka

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Małopole, ul. Polna

Małopole

10 000,00 zł

11

wołomiński

Dąbrówka

Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w miejscowości Kowalicha

Kowalicha

10 000,00 zł

12

legionowski

Jabłonna

Rewitalizacja gminnego placu zabaw w Janówku Drugim

Janówek Drugi

10 000,00 zł

13

legionowski

Jabłonna

Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Dąbrowa Chotomowska

Dąbrowa Chotomowska

10 000,00 zł

14

wołomiński

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Oble

Oble

10 000,00 zł

15

wołomiński

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójty

Wójty

10 000,00 zł

16

wołomiński

Jadów

Zakup wyposażenia kuchni  świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Sulejowska

Wólka Sulejowska

10 000,00 zł

17

otwocki

Karczew

Doposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców Janowa

Janów

10 000,00 zł

18

otwocki

Kołbiel

Zakup sprzętu dla OSP Chrosna

Chrosna

10 000,00 zł

19

otwocki

Kołbiel

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Władzin

Władzin

10 000,00 zł

20

otwocki

Kołbiel

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Teresinie

Teresin

10 000,00 zł

21

otwocki

Kołbiel

Modernizacja i ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Rudnie

Rudno

10 000,00 zł

22

otwocki

Kołbiel

Modernizacja terenu rekreacyjnego oraz zakup i montaż tablic informacyjnych we wsi Bocian

Bocian

10 000,00 zł

23

otwocki

Kołbiel

Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Skorupy

Skorupy

10 000,00 zł

24

legionowski

Nieporęt

Zakup defibrylatora na potrzeby mieszkańców wsi Michałów-Grabina

Michałów-Grabina

4 000,00 zł

25

wołomiński

Poświętne

Zakup i montaż pawilonu dla potrzeb lokalnej społeczności zamieszkującej sołectwo  Wola Ręczajska

Wola Ręczajska

10 000,00 zł

26

wołomiński

Poświętne

Budowa podjazdu przy siedzibie świetlicy będącej miejscem spotkań lokalnej społeczności z sołectwa Międzypole

Międzypole

10 000,00 zł

27

wołomiński

Poświętne

Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka

Wólka Dąbrowicka

10 000,00 zł

28

wołomiński

Poświętne

Budowa chodnika w miejscowości Nowe Ręczaje

Nowe Ręczaje

10 000,00 zł

29

wołomiński

Poświętne

Położenie posadzki w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turze

Turze

10 000,00 zł

30

wołomiński

Radzymin

Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Słupno Osiedle w Gminie Radzymin

Słupno Osiedle

10 000,00 zł

31

wołomiński

Radzymin

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Objazdowej w Emilianowie- 4 słupy

Emilianów

10 000,00 zł

32

wołomiński

Radzymin

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Ruda w Gminie Radzymin

Ruda

10 000,00 zł

33

wołomiński

Radzymin

Budowa monitoringu we wsi Zwierzyniec

Zwierzyniec

10 000,00 zł

34

wołomiński

Radzymin

Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Zawady

Zawady

10 000,00 zł

35

wołomiński

Radzymin

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, Gmina Radzymin

Słupno 2

10 000,00 zł

36

legionowski

Serock

Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica

Izbica

10 000,00 zł

37

legionowski

Serock

Dostawa i montaż kontenera w msc. Dębe

Dębe

10 000,00 zł

38

legionowski

Serock

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łacha

Łacha

10 000,00 zł

39

otwocki

Sobienie-Jeziory

Kształtowanie ładu przestrzennego w sołectwie Śniadków Górny

Śniadków Górny

10 000,00 zł

40

otwocki

Sobienie-Jeziory

Montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Sobienie Kiełczewskie I

Sobienie Kiełczewskie I

10 000,00 zł

41

otwocki

Sobienie-Jeziory

Montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Siedzów

Siedzów

10 000,00 zł

42

wołomiński

Strachówka

Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik

Ruda Czernik

10 000,00 zł

43

wołomiński

Strachówka

Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Osęka

Osęka

10 000,00 zł

44

wołomiński

Strachówka

Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Marysin

Marysin

10 000,00 zł

45

wołomiński

Tłuszcz

Doposażenie placów zabaw w sołectwie Jasienica

Jasienica

10 000,00 zł

46

wołomiński

Tłuszcz

Zakup domku drewnianego dla sołectwa Szymanówek

Szymanówek

10 000,00 zł

47

wołomiński

Tłuszcz

Doposażenie boiska wiejskiego w sołectwie Kozły

Kozły

10 000,00 zł

48

wołomiński

Tłuszcz

Modernizacja placu zabaw w sołectwie Łysobyki

Łysobyki

10 000,00 zł

49

wołomiński

Tłuszcz

Modernizacja placu zabaw w  sołectwie Postoliska

Postoliska

10 000,00 zł

50

wołomiński

Tłuszcz

Doposażenie i konserwacja placu zabaw w sołectwie Pólko

Pólko

10 000,00 zł

51

wołomiński

Tłuszcz

Modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse

Miąse

10 000,00 zł

52

otwocki

Wiązowna

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Kruszówiec poprzez montaż progów zwalniających

Kruszówiec

10 000,00 zł

53

otwocki

Wiązowna

Wykonanie monitoringu na ul. Lubelskiej w Wiązownie

Wiązowna Kościelna

10 000,00 zł

54

otwocki

Wiązowna

Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw  w sołectwie Lipowo

Lipowo

10 000,00 zł

55

otwocki

Wiązowna

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Żanęcin

10 000,00 zł

         

544 000,00 zł

 

Mazowieckie gminy i powiaty stawiają na czyste powietrze W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179 do dofinansowania. Z powiatów wołomińskiego, legionowskiego i otwockiego wsparcie w wysokości ponad 1,5 mln zł otrzyma aż 29 inicjatyw. Dotyczą one m.in. organizacji pikników ekologicznych, zakupu oczyszczaczy powietrza, budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy czyszczenia ulic. Otrzymane dofinansowanie pomoże mazowieckim gminom we wdrażaniu przepisów uchwały antysmogowej oraz działań naprawczych, wynikających z programu ochrony powietrza.

– Wsparcie samorządu województwa mazowieckiego w postaci dofinansowania termomodernizacji budynków to nie tylko oszczędności, to zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, co przyczyni się do ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Budowa czy modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana lamp oświetleniowych to kolejne projekty ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego na ochronę powietrza i klimatu w powiecie wołomińskim, otwockim i legionowskim – podkreśliła przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska.

Lp.

Beneficjent

Powiat

Nazwa zadania

Wsparcie

1

Serock Miasto i Gmina

legionowski

Organizacja 3 pikników ekologicznych w 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Serock

20 000,00 zł

2

Jabłonna Gmina

legionowski

Kontrole spalania przy użyciu specjalistycznego bezzałogowego statku (drona) badającego skład dymu z kominów na terenie Gminy Jabłonna

14 804,00 zł

3

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna

9 250,00 zł

4

Legionowo Gmina Miejska

legionowski

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ponadlokalnym węźle komunikacyjnym w Legionowie

199 253,00 zł

5

Dwustronne mechaniczne oczyszczanie przykrawężnikowe z wykorzystaniem zraszania wodą w Gminie Miejskiej Legionowo

74 749,00 zł

6

Wieliszew Gmina

legionowski

Twój piec – nasze powietrze 2

69 666,00 zł

7

Szkolenie pracowników gminy z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych

1 800,00 zł

8

Nieporęt Gmina

legionowski

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w Nieporęcie, gm. Nieporęt.

36 980,00 zł

9

Sobienie Jeziory

otwocki

Kontrola Przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Sobienie-Jeziory

14 668,00 zł

10

Wiązowna Gmina

otwocki

Ekoefekt – cykl spotkań z doradcą energetycznym w Gminie Wiązowna

8 622,00 zł

11

Otwock Miasto

otwocki

Zakup usługi mycia na mokro na terenie Miasta Otwocka

150 000,00 zł

12

Opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczaniu niskiej emisji na terenie Miasta Otwocka

200 000,00 zł

13

Osieck Gmina

otwocki

Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Osieck

7 810,00 zł

14

Celestynów Gmina

otwocki

Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Celestynów

41 512,00 zł

15

Józefów Miasto

otwocki

„Dbajmy o przestrzeń miejską” – zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro

200 000,00 zł

16

Kołbiel Gmina

otwocki

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Kołbiel

14 668,00 zł

17

Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Kołbiel

4 920,00 zł

18

Karczew Gmina

otwocki

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Karczew

10 000,00 zł

19

Wołomin Gmina

wołomiński

Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza przeznaczonych do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin

93 773,00 zł

20

Przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych w Gminie Wołomin

83 299,00 zł

21

Kobyłka Miasto

wołomiński

Czyszczenie ulic w mieście Kobyłka w 2022 r.

95 000,00 zł

22

Opracowanie bazy gospodarstw domowych w Mieście Kobyłka  zagrożonych ubóstwem energetycznym

24 500,00 zł

23

Zielonka Miasto

wołomiński

„Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla publicznych: żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych w Mieście Zielonka”

52 800,00 zł

24

Dąbrówka Gmina

wołomiński

Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie Gminy Dąbrówka

3 750,00 zł

25

Jadów Gmina

wołomiński

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych w gminie Jadów

68 000,00 zł

26

Marki Miasto

wołomiński

Zakup narzędzi służących do kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Miasto Marki

1 910,00 zł

27

Radzymin Gmina

wołomiński

Opracowanie dokumentacji technicznej przyłączenia budynków będących w zasobie własnym gminy do sieci gazowej w celu poprawy efektywności energetycznej.

18 142,00 zł

28

Zakup narzędzi i usług niezbędnych do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej

14 812,00 zł

29

Klembów Gmina

wołomiński

Piknik edukacyjno-informacyjny w Gminie Klembów

16 100,00 zł

 

 

 

 

1 550 788,00 zł

 

 

1,3 mln zł na ochronę klimatu

Przebudowa parków, tworzenie ścieżek edukacyjno-ekologicznych, nowe nasadzenia drzew i krzewów czy modernizacje ulicznego oświetlenia – to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu. W sumie powstanie 157 inwestycji, na których realizacje władze regionu przeznaczą ponad 11,2 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 1,3 mln zł otrzyma także 19 projektów z powiatów wołomińskiego, legionowskiego i otwockiego.

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Wsparcie

1

Gmina Miejska Legionowo

Nasadzenia zieleni przy ul. Słonecznej w Legionowie

69 153 zł

2

Miasto Otwock

Wykonanie 2 Zielonych galerii edukacyjnychw ramach zadania „Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych”

100 000 zł

3

Gmina Miasto Marki

Modernizacja oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw na system LED. Obwód nr 1: Szpitalna, Obwód 2: Zimna, Broniewskiego, Batorego, Zabawna, Starzyńskiego, Partyzantów, Brzozowa, Tuwima, Rybna, Matejki, Szeroka

99 994 zł

4

Gmina Radzymin

Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Nadmie
z uwzględnieniem działań mających na celu adaptację do zmian klimatu

32 068 zł

5

Gmina Wołomin

Budowa tężni solankowej w obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin

87 000 zł

6

Gmina Tłuszcz

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta
Tłuszcz

30 000 zł

7

Gmina Jabłonna

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna

88 619 zł

8

Miasto Zielonka

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka

100 000 zł

9

Miasto Józefów

„Energooszczędne Miasto dla klimatu” – modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Józefowa

100 000 zł

10

Gmina Klembów

Urządzenie terenów zielonych w Klembowie, dbanie o zachowanie ciągłości ekologicznej w Gminie

10 000 zł

11.

Gmina Wieliszew

Zagospodarowanie terenu „Parku Świętojańskiego” w Wieliszewie

40 000,00

12

Gmina Nieporęt

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nieporęt

77 596,00

13

Gmina Osieck

Modernizacja oświetlenia drogowego zewnętrznego

40 081,00

14

Gmina Karczew

Poprawa warunków mikroklimatycznych w gminie Karczew poprzez zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej między na Skwerze ul. Maczka i Andersa w mieście Karczew

77 733,00

15

Gmina Wiązowna

„Pro-HYDRO” – zagospodarowanie wody deszczowej wraz z systemem automatycznego nawadniania w Gminie Wiązowna

62 856,00

16

Gmina Celestynów

Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Celestynowa

100 000,00

17

Gmina Dąbrówka

Modernizacja oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne w gminie Dąbrówka

86 100,00

18

Gmina Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jadów

99 280,00

19

Gmina Strachówka

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Strachówka

75 829,00

     

1 376 309