Ponad 100 wolnych miejsc w radzymińskich przedszkolach

Rekrutacja do przedszkoli, fot: marki.pl

Zakończył się etap potwierdzania woli przez rodziców dzieci, które zakwalifikowały się do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Radzyminie. W piątek 16 czerwca przedszkola opublikowały listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówek. Informacja o przyjęciu dziecka do przedszkola jest też dostępna w systemie rekrutacyjnym.

W sumie w rekrutacji głównej na rok szkolny 2017/2018 przyjęto do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 341 dzieci, w tym: 171 dzieci 3-letnich, 68 dzieci 4-letnich, 40 dzieci 5-letnich, 62 dzieci 6-letnich.

Rodzice 13 dzieci nie potwierdziło chęci uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego się dostali, natomiast 19 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do żadnej z placówek, ponieważ wybrali placówki cieszące się największą popularnością. Dzieciom, które obecnie nie zostały przyjęte do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, Burmistrz Radzymina wskaże inną placówkę.

Urząd Gminy informuje, że obecnie pozostało ponad 100 wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Radzymin będą podawane przed rekrutacją uzupełniającą tj. 4 sierpnia 2017 r.

Źródło: UG Radzymin