Ponad 17,1 mln zł w ramach programów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ponad 17,1 mln zł w ramach programów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, fot: gov.pl

13 umów na łączną kwotę 17 159 638,31 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisali przedstawiciele mazowieckich samorządów. Uroczystość podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, odbyła się 28 kwietnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli również Posłowie na Sejm: Daniel Milewski oraz Grzegorz Woźniak.

Z powiatu wołomińskiego dofinansowanie na modernizację ponad 17 km dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:
– Gmina Jadów – umowa na kwotę ponad 1,3 mln zł, na budowę drogi gminnej Warmiaki – Borki,
– Gmina Tłuszcz – umowa na kwotę ponad 3,9 mln zł, na przebudowę drogi gminnej Nr 430966W, przy ul. Nowej w Tłuszczu,

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:
– budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
– dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
– finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
– zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
– budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
– budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, samorządy z województwa mazowieckiego otrzymają w 2022 r. dofinansowanie na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych w kwocie 300 800 909,17 zł. Dofinansowaniem na chwilę obecną objęte zostaną 162 zadania, z czego 17 zadań to zadania wieloletnie kontynuowane, a 145 to zadania, których realizacja rozpocznie się w 2022 r. Kolejne zadania ,znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły zostać dofinansowane w przypadku wystąpienia oszczędności.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: im niższe dochody podatkowe, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2021 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 896 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie ponad 1,1 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019- 2021 to prawie 1 200 km, ponadto dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 359 przejściach dla pieszych, w tym 257 istniejących i 102 nowoprojektowanych.