Ponad 5,4 mln zł z budżetu Mazowsza dla powiatu wołomińskiego i otwockiego

Inwestycje drogowe poprawiające bezpieczeństwo w Wołominie i Nowych Załubicach oraz przebudowa przedszkola w Osiecku, to projekty, których realizację umożliwi dofinansowanie od samorządu województwa. Wsparcie trafi też do czterech jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięła też udział Anna Brzezińska, przewodnicząca sejmikowej komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Reklama

Ponad 4,7 mln na realizację ważnych inwestycji
Fundusze z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – jednego z autorskich programów wsparcia samorządu Mazowsza, pozwolą na realizację projektów, które przyczyniają się do polepszenia jakości życia mieszkańców. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, to właśnie członkowie lokalnych społeczności najbardziej doceniają efekty inwestycji. – Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych. To także coś, na co czekają mieszkańcy, którym zależy na przyjaznym, atrakcyjnym ale i bezpiecznym otoczeniu.

Rozbudowa i budowa drogi gminnej – ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą
Inwestycja drogowa będzie polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, ustawieniu krawężników betonowych, budowie obustronnego chodnika z kostki betonowej, wykonaniu 77 zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej oraz wykonaniu wyniesionych skrzyżowań z ul. Kurkową, Partyzantów i Sokolą z kostki brukowej. W ramach modernizacji oświetlenia ulicy, stare oprawy zostaną zdemontowane, a na ich miejscu pojawi się oświetlenie LED. Powstanie ok. 800 m2 terenów zielonych.

Koszt inwestycji: 6 807 535,54 zł
Przyznana kwota dotacji: 4 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2021-2023

Modernizacja ulicy Bratniej w Nowych Załubicach
Prace będą obejmować: uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, stworzenie poboczy obustronnych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Łączna długość modernizowanego odcinka to ok. 1,8 km2, planowana szerokość nawierzchni to 5,5 m, a poboczy 0,25 m.

Koszt inwestycji: 1 045 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 522 500,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkolnego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku
Budynek, który przeznaczony jest do remontu na potrzeby GOPS ma powierzchnię ok 100m2. Projekt zakłada przebudowę pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – budowę podjazdu, wyrównanie poziomów wszystkich pomieszczeń i zlikwidowanie progów oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza sanitarnego. Wymienione zostaną okna, dach oraz instalacja elektryczna i centralne ogrzewanie. Budynek będzie docieplony, elewacja zewnętrzna odświeżona a ściany odnowione i pomalowane. W budynku pojawi się nowa podłoga.

Koszt inwestycji: 340 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 200 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2021 – 2022

Nowoczesne pojazdy, sprzęt i odzież ochronna dla OSP
Ponad 689 tys. zł trafi do czterech jednostek OSP z powiatu wołomińskiego i otwockiego. Jak podkreśla Anna Brzezińska, przewodnicząca sejmikowej komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, pozwoli to usprawnić pracę ochotników. – Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup odzieży ochronnej, sprzętu specjalistycznego czy pojazdów ratowniczych. Bezpieczeństwo strażaków i naszych mieszkańców jest dla nas najważniejsze.

Lista dofinansowanych projektów – wsparcie dla OSP

L.p

Gmina/Miasto

OSP

Przedmiot dotacji

Kwota dotacji

1.

Karczew

Otwock Wielki

średni samochód ratowniczo-gaśniczy średni samochód ratowniczo-gaśniczy (dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 400 000 zł – Gmina miała przyznane 100 000 zł uchwałą 64/21 z 18 maja br.)

500 000,00 zł

2.

Jadów

Myszadła

sprzęt specjalistyczny, odzież ochrony indywidualnej strażaka

39 982,00 zł

3.

Jadów

Myszadła

odzież ochrony indywidualnej strażaka

29 400,00 zł

4.

Michałowice

Nowa Wieś

sprzęt specjalistyczny (3 szt. ubrań specjalnych, ramy bazowej wraz z osprzętem, systemu komory mieszania z osprzętem, systemu zasilania i tłoczenia z osprzętem)

40 000,00 zł

5.

Marki

Marki

lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy

80 000,00 zł