Porady prawne w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach

Prawnik, fot: Piotr Adamowicz, fotolia.pl

Powiat wołomiński realizuje postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. dotyczącej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ząbki.

Punkt w Ząbkach świadczący nieodpłatną pomoc prawną znajduje się w Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Kościelnej 2. Punkt przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 735 736 797, we wtorki i czwartki w godzinach 17:00-21:00 i w piątki 16:00-20:00. Lokal jest usytuowany z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dogodnego dostępu osób uprawnionych także niepełnosprawnych, w tym w zakresie połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu oraz spełnia wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492, z późn. zm.).