Porozumienie w sprawie włączenia OSP Poświętne do KSRG

Porozumienie w sprawie włączenia OSP Poświętne do KSRG, fot: pspwolomin.pl

W dniu 19 lipca w Urzędzie Gminy Poświętne wykonano kolejny, znaczący krok w kierunku rozbudowy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu wołomińskiego.

W dniu tym podpisano porozumienie trójstronne zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Porozumienie zawarto pomiędzy: Komendantem Powiatowym PSP w Wołominie, Wójtem Gminy Poświętne oraz Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem. Następnym krokiem jest przesłanie wniosku do Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, która dokona jego weryfikacji i oceni gotowość bojową jednostki.

Przy pozytywnych wynikach oceny wniosek zostanie skierowany do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zapada ostateczna decyzja o włączeniu jednostki OSP do KSRG.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie będzie to 20 jednostka włączona do systemu w powiecie.

Opracowanie: bryg. Marcin Żwirkowski