Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, fot: powiat-wolominski.pl

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w której uczestniczył m. in. Dyrektor Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Grzegorz Krycki.

Omówiona została obecnie panująca sytuacja oraz organizacja Szpitala. Omówiono również m.in. plany inwestycyjne i potrzeby finansowe Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w 2021 roku, a także opracowany został program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2024.

Jednocześnie Adam Lubiak, Starosta Wołomiński w porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim Konstanty Radziwiłłem podjął decyzję o oddelegowaniu 7 pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie (m. in. Wydziału Obsługi Zarządu, Wydziału Edukacji i Kultury oraz Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej) do wsparcia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołominie.