Poszukiwany listem gończym Hubert Karczewski

Poszukiwany listem gończym Hubert Karczewski, fot. policja.pl

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują Huberta Karczewskiego. Mężczyzna ścigany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w celu odbycia kary 120 dni pozbawienia wolności. Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt pod numerem telefonu (22) 776 20 21 lub 47 724 79 01. Informacje można też przekazywać pisząc na adres e-mail: kpp.wolomin-kryminalny@ksp.policja.gov.pl.

Ścigany mężczyzna to Hubert Karczewski syn Leszka, urodzony 5 lutego 1974 r.

Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w celu odbycia kary 120 dni pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 209 § 1 k.k /Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku/.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w siedzibie jednostki przy ulicy Wileńskiej 43A, pod numerem telefonu (22) 776 20 21 lub 47 724 79 01 lub z najbliższą jednostką, prokuraturą lub sądem ( art. 280 § 1 pkt 4 kpk)

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kpp.wolomin-kryminalny@ksp.policja.gov.pl

Jednocześnie zapewniamy o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk)

Ostrzega się, że ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat ( art. 239 § 1 kk)

młodszy aspirant Monika Kaczyńska