Wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach, fot. wolomin.org

Mieszkańcy gminy Wołomin do odwołania mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok. Dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) w godzinach pracy jednostki.

Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego (konieczne jest, aby wnioskodawcą o zakup węgla była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy);
  2. dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB);
  3. nie nabyły jeszcze węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (w podaną cenę nie wlicza się kosztów transportu), co potwierdzą złożonym oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Pracownicy Urzędu przypominają, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie w preferencyjnej cenie do 3 ton węgla w sezonie grzewczym 2022-2023. Cena węgla wynosi 2000 zł za tonę (niezależnie od rodzaju) i nie obejmuje transportu do mieszkańców. Osoby, które do końca ubiegłego roku nie zakupiły węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit o niewykorzystaną część – maksymalnie do ilości 3 ton. Na rok 2023 konieczne jest złożenie nowego wniosku.

Więcej informacji w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych mieszkańcy gminy Wołomin mogą uzyskać pod numerami telefonów: 22 763 30 04 lub 22 763 30 35 oraz mailowo: wegiel@wolomin.org.pl