Powstanie Marecka Rada Seniorów, fot: Urząd Miasta Marki

Na dzisiejszej sesji Rada Miasta, na wniosek burmistrza, jednogłośnie zaakceptowała uchwałę w sprawie powołania MRS oraz nadania jej wypracowanego m.in. przez seniorów statutu.

Chcemy, by głos seniorów było lepiej słychać. Często są to środowiska rozproszone, które nie mają odpowiedniej siły przebicia. To się teraz zmieni – podkreśla burmistrz Jacek Orych, który w 2016 r. wystąpił z inicjatywą powołania MRS. Obecni na posiedzeniu mieszkańcy przyjęli tę decyzję oklaskami.

Nie ma co ukrywać. Jako społeczeństwo starzejemy się. W tej chwili osoby po sześćdziesiątce stanowią 22 proc. ogółu obywateli, ale szybko ten odsetek urośnie do 40 proc.

Będziemy w przyszłości najstarszym społeczeństwem Unii Europejskiej i już teraz musimy wprowadzać zmiany korzystne dla obecnych i przyszłych seniorów – mówi Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn, która prowadziła konsultacje społeczne na temat utworzenia Mareckiej Rady Seniorów (MRS).

Reklama

Przepisy samorządowe pozwalają na utworzenie takiego ciała opiniującego. W tej sprawie władze Marek chciały oddać głos środowisku seniorskiemu. Widać, ze taki organ jest potrzebny, bo w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział ponad 200 osób!

źródło: Urząd Miasta Marki

 

Komentarze