Powstanie strategia rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030

Przygotowujemy strategię rozwoju miasta do 2030 r źródło: marki.pl

W ubiegłym tygodniu Rada Miasta przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania „Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030”. Będzie ona swoistym drogowskazem dla władz gminy.

Prace nad strategią będą się składać z dwóch podstawowych części: diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz opracowania projektu strategii, który będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi. Na etapie diagnozy przeprowadzone zostaną m.in. dwie ankiety (w formule tradycyjnej i internetowej) dla uczniów mareckich szkół oraz dla mieszkańców miasta. Zostaną też zrealizowane indywidualne wywiady pogłębione. Wykorzystane także będą wyniki ankiety internetowej dotyczącej jakości życia w Markach i dostępności usług, która została zrealizowana na wiosnę tego roku w ramach projektu govlab.

Aby jak najlepiej przeprowadzić część diagnostyczną i sporządzić projekt strategii został wybrany wykonawca, który wesprze urzędników od strony wiedzy eksperckiej. Jest nim cieszyńska firma Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, która ma wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentów. Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane opóźnienia (końcowe opracowanie musi być skonsultowane m.in. z zarządem województwa, gminami ościennymi, Wodami Polskimi oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska), projekt strategii zostanie przedstawiony radnym w połowie przyszłego roku.