Prawie 1,5 mln złotych dofinansowania na budowę kanalizacji w Duczkach

Prawie 1,5 mln złotych dofinansowania na budowę kanalizacji w Duczkach, fot: wolomin.org

Prawie 1,5 mln złotych dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Duczkach. Wniosek PWiK złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach PROW został rozpatrzony pozytywnie.

W ramach zadania zostanie wykonana:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków wraz
z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą w ul. Azaliowej, Myśliwskiej, Konwaliowej, Stokrotki, Jaroszewskiej i w drogach dojazdowych do ul. Jaroszewskiej w Duczkach wraz z przebudową wodociągu.
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej w Duczkach.

Całkowity koszt inwestycji: 3 389 435,76 zł
Koszty kwalifikowane: 2 285 027,15 zł
Wysokość dofinansowania: 1 453 962,00 zł

Dzięki inwestycji warunki życia mieszkańców sołectwa ulegną znacznej poprawie. Planowany termin realizacji inwestycji i jej rozliczenia – do końca 2021 roku.