Projekt budżetu Miasta Marki na 2021 rok

Pieniądze, fot. Fotolia

Wydatki – niemal 254 mln zł, dochody – 241,8 mln zł, inwestycje – prawie 30 mln zł. Tak wyglądają podstawowe liczby opisując projekt budżetu Marek na 2021 rok.

– Praca nad nim w tym roku była wyjątkowo trudna, bo nasze dochody i wydatki planowaliśmy w czasie niepewności, którą można streścić jednym słowem – COVID. Uważam jednak, że stworzyliśmy rozsądny plan na nieprzewidywalny 2021 r. Taki, w którym zapewniamy bieżące funkcjonowanie miasta (m.in. w zakresie przedszkoli i szkół, komunikacji, życia codziennego) oraz znajdujemy pieniądze na inwestycje, w tym przede wszystkim drogi – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Prawie 40 proc. przyszłorocznych wydatków, czyli 99 mln zł, stanowią nakłady na oświatę. Państwo pokryje nam nieco więcej niż jedną trzecią potrzebnych nakładów. Subwencja oświatowa na 2021 r. wynosi bowiem 36,6 mln zł.

– To oznacza, że z naszych podatków dołożymy do edukacji ponad 62 mln zł… Żeby było jasne – nie jesteśmy jakimś wyjątkiem. Praktycznie każdy samorząd dokłada do przedszkoli i szkół. Ale warto pomarzyć – gdyby państwo pokrywało w pełni koszty oświaty, nie mielibyśmy w przyszłym roku deficytu (planowanego 12 mln zł), za to 50 mln zł ekstra moglibyśmy wydać na inwestycje – dodaje burmistrz.

Kolejnymi pozycjami budżetowymi są:
– pomoc mareckim rodzinom (m.in. 500+) i pomoc socjalna – 76 mln zł
– transport i łączność (w tym funkcjonowanie komunikacji autobusowej) – 27,8 mln zł
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23,2 mln zł.

Mimo silnej presji na wydatki bieżące, spowodowanej m.in. epidemią, i niższymi wpływami do budżetu z podatku PIT, udało się wygospodarować prawie 30 mln zł na wydatki inwestycyjne.

Na ich liście znajdują się:
– budowa ciągu ulic: Saturna, Marsa, Jowisza, czyli dojazdu do MCER od strony Stawowej (złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z trzech źródeł),
– modernizacja dróg gruntowych na asfaltowe, budowa ulic Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej (wnioskujemy o dofinansowanie),
– budowa ulicy Kościelnej (od Ząbkowskiej, tu również został złożony wniosek o dofinansowanie),
– początek przebudowy Weneckiej i Wczasowej,
– projektowanie (lub kontynuacja projektowania) ulic: Wilczej, Żeromskiego, Jagiełły, Sportowej, Jaworówka, Krakowskiej, a także przebudowy Alei Piłsudskiego,
– budowa i projektowanie oświetlenia ulic,
– budowa przyłączy gazowych i kanalizacyjnych w budynkach komunalnych,
– zwiększenie budżetu na dopłaty do wymiany pieców-kopciuchów,
– modernizacja rowów melioracyjnych,

– Serdecznie dziękuje za tytaniczną pracę nad budżetem skarbnik Beacie Orczyk oraz dyrektorom jednostek i naczelnikom wydziałów UM. W obecnej sytuacji nie było to łatwe. Na to wszystko, co zakładamy w projekcie budżetu, bierzemy covidową poprawkę. Już w tym roku obserwowaliśmy zmniejszenie naszych dochodów i zwiększenie wydatków związanych z koronawirusową prewencją. Oby przyszły rok był przełomem w zapobieganiu chorobie. Oby wróciła tak pożądana normalność – podsumowuje Jacek Orych.