Projekt uchwały krajobrazowej Zielonki wyłożony do publicznego wglądu

271
Projekt uchwały krajobrazowej Zielonki wyłożony do publicznego wglądu, ilustracja: zielonka.pl

4 lutego został wyłożony do publicznego wglądu projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Zielonka.

PROJEKT UCHWAŁY (kliknij)
TERMIN WYŁOŻENIA: od 4 lutego do 26 lutego 2021 r.

MIEJSCE WYŁOŻENIA:
– w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, w godzinach pracy Urzędu, z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (22) 761-39-49,
– na stronie internetowej www.zielonka.pl
– oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Kodeks krajobrazowy”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami odbędzie się 9 lutego 2021 r. (wtorek), o godz.17.00 w formie online w aplikacji Zoom.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są o wysłanie do 9 lutego br. do godz. 15.00 wiadomości e-mailowej na adres wgp@zielonka.pl, o następującej treści: temat: „dyskusja publiczna Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka”,treść wiadomości: „zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”, podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej.

W odpowiedzi na wiadomość e-mailową otrzymają Państwo link do dyskusji prowadzonej za pomocą aplikacji Zoom wraz z instrukcją obsługi.

Uwagi do projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r. do Burmistrza Miasta Zielonka:
– pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
– za pomocą elektronicznych środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 8c z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zielonka. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: LINK.

Komentarze