Przebudowa skrzyżowania w Lipce zakończona

Wczoraj w obecności marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika, odbyło się symboliczne otwarcie przebudowanego skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową w Lipce.

Prace w tym miejscu objęły budowę chodników, zatok autobusowych oraz kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wyznaczony został lewoskręt. Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł a środki na ten cel przeznaczył samorząd Mazowsza.

Po oficjalnym otwarciu skrzyżowania marszałek województwa udał się do jednostki OSP Klembów, która otrzymała w ubiegłym roku 327 tys. zł z RPO WM 2014-2020 na zakup nowego bojowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W spotkaniu wzięli udział również Rafał Mathiak – wójt gminy Klembów, Bożena Żelazowska – radna województwa mazowieckiego, Kazimierz Rakowski – starosta wołomiński oraz radni gminy Klembów.