Przetarg na dokumentację Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Droga ekspresowa, fot: fotolia.com

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na koncepcję Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku Ząbki-Zakręt

Ogłoszony został przetarg na opracowanie elementów koncepcji programowej dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł Ząbki (3+600) – do węzła Zakręt.

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Przetarg na dokumentację Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 14.03.2019r.

Przebieg trasy:
Długość: ok. 10,1 km.
Przekrój: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.
Gminy: Zielonka, Sulejówek, Warszawa dzielnice Wesoła i Rembertów.
Węzły: Rembertów, Poligon (zjazd techniczny dla wojska).

Planowany harmonogram realizacji:
– IV kwartał 2020r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”
– II kwartał 2021r. podpisanie umowy z Wykonawcą
– IV kwartał 2022r – IV kwartał 2024r. realizacja robót budowlanych.

Szacowany łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 1,2 mld zł.

źródło: GDDKiA