Przetarg na projekt tuneli w Rembertowie i Wesołej oraz wiaduktu w ciągu ul. Chełmżyńskiej

1806
fot. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych wspólnie z PKP PLK SA ogłosili przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę dwóch tuneli i wiaduktu nad linią kolejową nr 2 (Warszawa Zachodnia – Terespol). Wykonawcy wybrani w przetargu będą mieli 18 miesięcy na realizację zadania. Oferty można zgłaszać do 8 czerwca.

Projekty, które powstaną umożliwią budowę:

– tunelu drogowego w Wesołej w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewską,

– tunelu drogowego w Rembertowie w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela „Montera”,

– wiaduktu drogowego w Rembertowie w ciągu ul. Chełmżyńskiej.

Inwestycja stanowi realizację umowy pomiędzy PKP PLK S.A. a miastem stołecznym Warszawa w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania budowy dróg zlokalizowanych w dzielnicach Rembertów i Wesoła na terenie m. st. Warszawy wraz z budową dwupoziomowych skrzyżowań na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol.

Plany sytuacyjne dla rozwiązań projektowych powstały w ramach Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego.

źródło: ZMID

Komentarze