Przetarg na przewoźnika linii L43 i L44 w 2019 roku

Przetarg na przewoźnika linii L43 i L44 w 2019 roku, fot: zielonka.pl

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg pn. „Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Zielonka z Warszawą”.

Przetarg dotyczy wyboru przewoźnika linii L43 i L44 w Zielonce, w 2019 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Zielonka z Warszawą, w liczbie 146 660 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

Termin składania ofert/wniosków: 10 grudnia godzina: 13:00.

Szczegóły na stronie ZTM

W 2019 r. planowane jest utrzymanie linii w dotychczasowych rozkładach i trasach. Równocześnie, w przyszłym roku, Urząd Miasta Zielonka planuje przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych dotyczących potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej w Zielonce. Na ich podstawie postara się zaproponować nowe rozwiązania w zakresie komunikacji miejskiej w Zielonce.

źródło: zielonka.pl