Przy ulicy Szpitalnej w Ząbkach powstanie fontanna

Przy ulicy Szpitalnej w Ząbkach powstanie fontanna, fot. zabki.pl

Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę na budowę fontanny posadzkowej na skwerze przy ul. Szpitalnej w Ząbkach.

Wykonawca ma 120 dni od podpisania umowy na realizację ww. inwestycji.

Fontanna powstanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 , PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności i ładu przestrzeni miejskiej poprzez rozwój i modernizację terenów zieleni miejskiej w Mieście Ząbki.

Przy ulicy Szpitalnej w Ząbkach powstanie fontanna, fot. zabki.pl