Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego w mareckich szkołach

Szkoła, klasa, lekcja, fot: fotolia.com/Kzenon

Za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny. W nowych warunkach epidemiologicznych i sanitarnych. Niestety, globalna pandemia COVID-19 nie zamierza ustąpić pola, dlatego Miasto Marki starannie przygotowuje się na kolejne miesiące nauki.

Wiadomo, że stawką jest przede wszystkim zdrowie dzieci, ich opiekunów, nauczycieli i personelu placówek edukacyjnych. Dyrektorzy mareckich placówek realizują antycovidowe przygotowania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego .

Co zaplanowano w mareckich szkołach:
– w miarę możliwości lekcje będą odbywały się w tej samej sali
– różnicowanie godzin rozpoczęcia zajęć – tak, aby ograniczyć liczbę kontaktów przy wejściu i wyjściu z placówki oraz podczas przerw. Tam, gdzie jest to możliwe, będą oddzielne wejścia/wyjścia lub strefy dla klas I-IV oraz V-VIII.
– różnicowanie czasu wydawania posiłków szkolnych
– przy wejściu do budynku obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk. Samorząd zapewnia wyposażenie szkół w odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych
– istotne ograniczenie wejść osób z zewnątrz na teren przedszkoli i szkół
– dla dzieci z podejrzeniem zachorowania przygotowane będzie oddzielne pomieszczenie, w którym będzie przebywać do czasu odbioru przez opiekuna
– przy sprzyjającej pogodzie lekcje WF będą prowadzone na świeżym powietrzu
– źródełka wody pozostaną zamknięte

Oto przykłady rozwiązań, jakie wprowadzają poszczególne szkoły:
– Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Okólnej
Od 1 września ruszą 43 oddziały (ponad 1000 uczniów). Szkoła uruchomi dla uczniów dwa odrębne wejścia (do bloku klas I – IV i V-VIII). Lekcje dla danego oddziału w miarę możliwości będą odbywać się w tej samej sali. Uczniowie klas młodszych będą miały przerwy przesunięte względem przerw dla klas starszych. Obiady na stołówce dla dzieci młodszych będą wydawane w czasie lekcji (między przerwami). Nauczanie będzie realizowane na dwie zmiany.

– Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Szkolnej
Od 1 września ruszą 34 oddziały (prawie 730 uczniów). Szkoła przygotuje również rozwiązania zmierzające do zachowania jak najmniejszego kontaktu uczniów na przerwach w przestrzeniach ogólnodostępnych, w tym różne czasy przerw dla klas młodszych, ustalane przez nauczyciela. Lekcje dla danego oddziału będą się odbywać w miarę możliwości w tej samej sali. Nauczanie będzie prowadzone częściowo na dwie zmiany.

– Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Pomnikowej
Planowane jest uruchomienie 34 oddziałów (prawie 800 uczniów). Szkoła planuje utworzenie dwóch wydzielonych stref: dla uczniów klas I – IV oraz klas V–VIII (wprowadzone będą różne czasy przerw międzylekcyjnych, aby ułatwić dostęp do szatni, łazienek i ograniczyć kontaktowanie się uczniów). W stołówce obiady dla klas młodszych będą wydawane w czasie lekcji (między przerwami). Nauczanie będzie prowadzone na dwie zmiany.

– Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Wspólnej
930 uczniów będzie uczyć się w 39 oddziałach. Planowane jest wydzielenie trzech odrębnych stref (na poszczególnych piętrach), co zapobiegnie kontaktowaniu się uczniów między strefami. Nauczanie będzie prowadzone częściowo na dwie zmiany. Systemy wentylacyjne będą przygotowane do ciągłej pracy o maksymalnej wydajności (po przeglądzie i wymianie filtrów).

– Zespół Szkół nr 1 (liceum w Pałacu Briggsów)
Planowane jest uruchomienie 15 klas licealnych. Szkoła wprowadzi różne godziny rozpoczynania lekcji, aby ułatwić dostęp do szatni szkolnych. Lekcje WF, przy sprzyjającej pogodzie, będą prowadzone tylko na otwartej przestrzeni.

– Zespół Szkół nr 2 (szkoła podstawowa nr 5 i przedszkole miejskiej nr 5)
W obiekcie przy Wczasowej planowane jest uruchomienie 22 oddziałów szkolnych (425 dzieci) oraz 3 oddziałów przedszkolnych (75 dzieci). Dla rodziców najmłodszych uczniów została wydzielona w szatni oddzielna strefa. O różnych godzinach będą zaczynać się zajęcia poszczególnych oddziałów. Lekcje będą prowadzone w miarę możliwości w tej samej sali. Obiady dla dzieci z klas młodszych będą wydawane w czasie lekcji (między przerwami). Nauczanie częściowo będzie prowadzone na dwie zmiany.
– działania będą próbą zminimalizowania ryzyka związanego z COVID-19. Wiele również zależy od rodziców. Jeśli widzicie, że Wasze dziecko jest chore, przeziębione, kaszle, ma temperaturę – zatrzymajcie je w domu. Niestety, bywa, że jest inaczej. Wiemy, że może wynikać to z Państwa sytuacji zawodowej – weźmy jednak pod uwagę to, że zdrowie jest jedną z najcenniejszych rzeczy.