Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

Stowarzyszenie PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości prowadzi w Ząbkach Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin: Marki, Ząbki i Zielonka.

Terminy spotkań ze specjalistami są umawiane telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila w czasie dyżuru dyspozytora. W czasie dyżuru dyspozytora można też uzyskać wsparcie psychologiczne lub poradę w sytuacji braku miejsca do specjalisty.

Zakres oferowanych usług u specjalistów:
– psychoterapia indywidualna i par
– pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry
– konsultacje wychowawcze pedagoga
– poradnictwo socjalne

Specjaliści będą przyjmować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, a w czasie zagrożenia epidemicznego w formie on-line.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną stowarzyszenie zachęca do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej w czasie dyżuru dyspozytora i konsultacji u specjalistów w formie on-line

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, telefon: 660-907-563, e-mail: kontakt@propracownia.pl, strona www [LINK].