Rekrutacja do I klas

Zespół Szkół nr 2 w Markach

Mareckie szkoły podstawowe rozpoczęły zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica (pobierz). 

Naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci 7-letnie (urodzone w 2010 r.)  oraz na wniosek rodziców dzieci 6-letnie (urodzone w 2011 r.), jeśli ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej do 30 kwietnia 2017 r.

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe granice obwodów szkolnych dla SP nr 3 i SP nr 4. Zmiana dotyczy osiedla mieszkaniowego przy ul. Małachowskiego i Lisi Jar oraz budynków przy Al. J. Piłsudskiego od nr 105 do 115 (nieparzyste), które zostały przypisane do obwodu SP nr 4 przy ul. Dużej 3 (poprzednio były objęte obwodem SP 3).

Mapa nowych obwodów szkolnych

W przypadku posiadania wolnych miejsc w oddziałach klas pierwszych dana szkoła może ogłosić rekrutację dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Kryteria tej rekrutacji określa Uchwała Rady Miasta (pobierz). Informacje  o wolnych miejscach w klasach pierwszych oraz terminy rekrutacji zostaną podane po 31 maja 2017 r.

Dodatkowe informacje o zgłoszeniach i rekrutacji oraz przynależności ulic do nowych obwodów szkolnych można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Markach ul. Klonowa 7, tel. 22 771 37 34  w. 19 oraz w sekretariatach szkół.

Źródło: Urząd Miasta Marki