Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli w Zielonce

293
Przedszkole, fot: fotolia.com

W najbliższy poniedziałek ruszą pierwsze postępowania rekrutacyjne do szkół i przedszkoli w Zielonce. Zapraszamy rodziców do zapoznania się z terminarzem i zasadami rekrutacji.

Informacje dla rodziców dzieci (urodzonych w latach 2015 – 2018), które jeszcze nie uczęszczają do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w Zielonce → LINK

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (procedura kontynuacji) → LINK

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które od nowego roku szkolnego (2021/2022) będą uczęszczały do klasy I w szkole podstawowej w rejonie → LINK

Rekrutacja dzieci do I klasy szkoły podstawowej spoza rejonu → LINK

Komentarze