Rekrutacja do miejskiego żłobka

Przedszkole, fot: fotolia.com

3 kwietnia 2024 r. ruszy rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Zielonce na rok szkolny 2024/2025.

Wnioski rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie żłobka przy ul. Staszica 16 lub ze strony internetowej placówki (zakładka REKRUTACJA). 

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka odbywa się na podstawie poniższego harmonogramu:

Terminy Zadania
03.04.2024 r. (od godziny 8.00) – 12.04.2024 r. (do godziny 15:00)

Złożenie Dyrektorowi Żłobka Miejskiego lub osobie upoważnionej w Żłobku Miejskim „Karty zgłoszenia dziecka” oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie żłobka przy ul. Staszica 16 lub ze strony internetowej placówki (link).

Karty zgłoszenia z kompletem dokumentów należy składać w formie papierowej w sekretariacie żłobka.

15.04.2024 r. – 19.04.2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
22.04.2024 r.
(do godziny 13:00) 
Publikacja listy rankingowej dzieci w oparciu o liczbę przyznanych punktów rekrutacyjnych.

22.04.2024 r. – 06.05.2024 r.

Składanie odwołań za pośrednictwem Dyrektora Żłobka Miejskiego do Komisji Odwoławczej.
07.05.2024 r. – 13.05.2024 r. Weryfikacja odwołań

14.05.2024 r.
(do godziny 15:00)

Wywieszenie listy dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego

15.05.2024 r. – 20.05.2024 r. (do godziny 15:00)

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka Miejskiego dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji – podpisywanie umów.

Brak potwierdzenia przez rodzica w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przydzielonego miejsca dla dziecka.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu Rekrutacji, dostępnego na stronie żłobka (link).

Lista dzieci zakwalifikowanych do żłobka zostanie umieszczona na głównych drzwiach wejściowych do placówki przy ul. Staszica w dniu 14 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Do żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rocznika 2022, których miejscem zamieszkania jest Zielonka.

Żłobek dysponuje 20 miejscami.