Robert Perkowski przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego

Podczas pierwszej uroczystej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego zostały wybrane nowe władze.

Komisja skrutacyjna pod przewodnictwem Radosława Deca przeprowadziła w pierwszej kolejności wybory przewodniczącego Rady Powiatu.

W tajnym głosowaniu szesnastoma głosami został wybrany Robert Perkowski.