I Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2018-2023 – artykuł aktualizowany

I Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2018-2023

Dziś o godz. 14.00 rozpoczęła się uroczysta I Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2018 – 2023.

17:55 – Ilością 19 głosów radni wybrali Roberta Szydlika Wicestarostą Wołomińskim. Głosów przeciw oddało 6 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

17:25 – Nowo wybrany Starosta Wołomiński zgłosił kandydaturę Roberta Szydlika na stanowisko Wicestarosty Wołomińskiego. Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

17:18 – Adam Lubiak nowym Starostą Wołomińskim! Adam Lubiak, kandydat zgłoszony przez radnych Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 16 głosów, a tym samym objął funkcję Starosty Wołomińskiego. Drugi ze zgłoszonych kandydatów – Jerzy Mikulski otrzymał poparcie 13 radnych.

16:30 – Kolejnym punktem obrad jest wybór Starosty Wołomińskiego. Radni PiS w liczbie 15 osób pisemnie zgłosili kandydaturę Adama Lubiaka. Radny Igor Sulich zgłosił kandydaturę Jerzego Mikulskiego.

16:25 – Liczbą 16 głosów Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego wybrany został Cezary Wnuk. Głosowali wszyscy radni. Wszystkie głosy są ważne.

15:51 – Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłoszono dwóch kandydatów: Arkadiusza Werelicha i Cezarego Wnuka.

15:35 – Robert Perkowski Przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego. W głosowaniu tajnym na stanowisko Przewodniczącego rada wybrała Roberta Perkowskiego. W głosowaniu udział wzięli wszyscy radni. Za kandydaturą Roberta Perkowskiego głosowało 16 radnych. 13 radnych poparło kandydaturę Janusza Werczyńskiego.

15:27 – Radny senior ogłosił 10 minut przerwy.

15:17 – Zakończyła się przerwa. Komisja skrutacyjna zaplombowała urnę. Rozpoczęło się głosowanie, w którym wyłoniony zostanie Przewodniczący Rady Powiatu.

14:41 – Na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszono kandydatury Roberta Perkowskiego i Janusza Werczyńskiego.

14:00 – Rozpoczęcie sesji. Ustalono porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Wybór Przewodniczącego Rady
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady
  6. Wybór Starosty Powiatu
  7. Wybór Wicestarosty Powiatu
  8. Wybór członków Zarządu Powiatu
  9. Sprawy różne
  10. Zakończenie obrad