Rok pod znakiem inwestycji drogowych

Roboty drogowe, fot: fotolia.com

W planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tłuszcz na 2022 rok znalazło się 39 zaplanowanych zadań z zakresu infrastruktury drogowej na łączną kwotę blisko 4,5 mln złotych.

W zeszłym roku udało się zrealizować wiele ważnych zadań drogowych, do których należała m.in. budowa drogi w Szczepanku (koszt wykonania 220 tys. zł), ul. Centralna w Jasienicy (420 tys. zł), ul. Przejazdowa w Tłuszczu na os. Borki (328 tys. zł). Oprócz tego, udało się wykonać bieżąca konserwację dróg gruntowych oraz powstały nowe chodniki m.in. na ul. Spacerowej i Starowiejskiej w Postoliskach oraz Jadwininie. Nie można zapomnieć o najbardziej kosztownej inwestycji drogowej w historii Gminy Tłuszcz zrealizowanej w partnerstwie z Kolejami Mazowieckimi oraz Gminą Strachówka – budowie Parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu za blisko 5 mln złotych.

Wraz z nowym rokiem gminę czeka realizacja nowych zadań drogowych. Poniżej prezentujemy inwestycje, które znalazły się w budżecie Gminy Tłuszcz. Ich realizacja ruszy tuż po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu umów.

– Przebudowa ulicy Słonecznej w Łąkowej w Tłuszczu- 2 950 000,00 zł
– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych na ulicy Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu- 500 000 zł
– Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kraszewskiego w Tłuszczu- 100 000 zł
– Budowa ulicy Długiej w Jarzębiej Łące- 80 000 zł
– Budowa ulicy Zasobnej w Chrzęsnem- 70 000 zł
– Odwodnienie ulicy Zgoda w Tłuszczu- 65 000 zł
– Utwardzenie gryzami bazaltowymi nawierzchni ulic: Ogrodniczej, Darniowej, Rabatowej oraz Wygodnej w Postoliskach- 60 000 zł (30 000 zł pochodzi z funduszu sołeckiego)
– Modernizacja chodnika na ulicy Willowej w Tłuszczu- 50 000 zł
– Modernizacja ulicy Borówkowej w Chrzęsnem – 50 373,4 zł (10 373,40 zł pochodzi z funduszu sołeckiego)
– Modernizacja ulicy Żytniej w Jasienicy- 40 000 zł
– Dalsze ułożenie chodnika w miejscowości Jadwinin- 36 540,09 zł ( 16 540,09 zł pochodzi z funduszu sołeckiego)
– Modernizacja dróg gruntowych, w tym ulicy Rumiankowej w Jarzębiej Łące- 36 000 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Modernizacja ulicy Ornej w Jasienicy- 35 000 zł
– Budowa drogi od ulicy Zaściankowej do ulicy Słowiczej w Tłuszczu- 30 000 zł
– Utwardzenie gryzami bazaltowymi nawierzchni ulicy Leśnej w Jasienicy- 30 000 zł
– Modernizacja chodnika na ulicy Lipowej w Jasienicy (przy szkole)- 25 000 zł
– Budowa ulicy Polnej w Jasienicy- 20 000 zł
– Modernizacja ulicy Poziomkowej w Jasienicy- 20 000 zł
– Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Zacisznej w Postoliskach- 20 000 zł
– Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w Postoliskach- 20 000 zł
– Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Wygodnej w Postoliskach- 20 000 zł
– Modernizacja chodnika na ulicy Wąskiej w Tłuszczu- 20 000 zł
– Modernizacja ulicy Żabiej w Jasienicy- 15 000 zł
– Odwodnienie przy ul. Widok w Chrzęsnem- 15 000 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Modernizacja drogi gminne w Stryjkach- 14 083,20 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Waganka i budowa drogi- 13 775,18 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Budowa wiaty przystankowej wraz z monitoringiem we wsi Kozły- 13 500 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Modernizacja drogi gminnej w Grabowie- 13 000 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Budowa ulicy Witosa w Postoliskach- 10 000 zł
– Położenie progu zwalniającego między nr 24 i 31 we Franciszkowie oraz uzupełnienie słupków przy już istniejącym- 10 000 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Poprawa przejezdności i przedłużenie ul. Dzielnej w Tłuszczu- 10 000 zł
– Budowa ulicy Zakole w Chrzęsnem- 10 000 zł
– Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianów- Brzezinów- 9 761,89 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Wykonanie projektu drogi od miejscowości Wagan do miejscowości Lipiny- droga gminna ok. 800m- 8 807,01 (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Budowa progu zwalniającego na ulicy Fabrycznej w Tłuszczu- 8 000 zł
– Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej we wsi Pawłów- 6 769,54 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Modernizacja dróg we Franciszkowie- 5 008,00 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Modernizacja ulicy Przystankowej w Chrzęsnem- 5 000 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)
– Odwodnienie ulicy Ogrodniczej w Postoliskach- 5 000 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego)