Ocena jakości wody w szkołach

Wodociąg Marecki, fot: marki.pl

Sanepid w Wołominie wystawił ocenę jakości wody w mareckich szkołach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonanych i przedłożonych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. oraz na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie:
– punkt poboru: ul. Wczasowa 5 – Szkoła (16.04.2021 r.),
– punkt poboru: ul. Szkolna 9 – Szkoła (04.04.2021 r.),
– punkt poboru: ul. Pomnikowa 22 – Szkoła (21.01.2021 r.),
– punkt poboru: ul. Wczasowa – Szkoła (05.10.2021 r.),
– punkt poboru: ul. Szkolna 9 – Szkoła (04.10.2021 r.),
– punkt poboru: ul. Pomnikowa – Szkoła (12.11.2021 r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Markach ul. Żeromskiego 30 i Stacji Uzdatniania Wody w Markach ul. Spacerowa zarządzanych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki.