Rusza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Radzymina

Centrum Radzymina, fot: radzymin.pl

Warszawski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich na zlecenie Gminy Radzymin ogłosił otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Radzymina. Prace konkursowe można składać do 4 września br. Projekty powinny być propozycjami kreatywnego zagospodarowania centrum, którego nowy kształt podniesie prestiż miasta.  Na najciekawszy projekt czeka nagroda w wysokości 30 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji nowoczesnego zagospodarowania centrum Radzymina w obrębie placów Tadeusza Kościuszki, Wolności i Starego Rynku. Zgłoszone projekty powinny w twórczy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne oraz komunikacyjne obszaru, łącząc aspekty funkcjonalne i estetyczne przestrzeni miejskiej.

Chcemy, aby estetyka miejsca integrowała naszą społeczność i stała się wizytówką Gminy Radzymin – mówi Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. – Oceniając prace będziemy zwracać uwagę m.in. na takie kryteria, jak uwzględnienie ruchu pieszego, rowerowego i kołowego czy wyodrębnienie miejsc dla spotkań i wydarzeń ulicznych. Mam nadzieję, że niezależny konkurs, którego jako gmina jesteśmy pomysłodawcami, wyzwoli potencjał ukryty dotychczas w tym obszarze. Zapraszamy architektów i urbanistów do podjęcia tego ciekawego wyzwania.

Organizatorzy konkursu szczególny akcent kładą na to, aby nadesłane projekty harmonijnie połączyły istniejący układ urbanistyczny o zróżnicowanej estetyce z kreatywną wizją centrum. Powinny także uwzględnić strategię rozwoju miasta wpisaną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin. Konkurs ma charakter ideowy, jak określa to regulamin. Wyniki konkursu posłużą do weryfikacji dotychczasowych ustaleń planistycznych dla obszaru objętego konkursem oraz będą inspiracją dla projektów, które w przyszłości mogą zmienić centrum miasta. Na rewitalizację centrum miasta gmina Radzymin zdobyła już blisko 14 milionów złotych unijnego dofinansowania w ramach projektu „Zielony Radzymin”.

Centrum Radzymina, fot: radzymin.pl


Warunki udziału w konkursie

Organizatorzy zapraszają do udziału osoby fizyczne i prawne oraz zespoły projektowe. Do 12 czerwca Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) czeka na zgłoszenia udziału w konkursie. Prace konkursowe będzie można nadsyłać do 4 września 2018 r. Każdy uczestnik składa jedną pracę konkursową. Publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego nastąpi 9 października. Zdobywca I nagrody otrzyma 30 tysięcy złotych. Na nagrody i wyróżnienia organizatorzy przeznaczyli w sumie 55 tysięcy złotych.

Oceną prac i wyborem najlepszych projektów zajmie się Sąd Konkursowy. Przewodniczącym jury jest architekt Tomasz Majda, członek Zarządu Głównego i wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, członek sądu konkursowego, który wyłonił w ubiegłym roku firmę odpowiedzialną za projekt kolejnego odcinka bulwarów wiślanych w Warszawie. Ponadto w składzie jury zasiądzie prof. Krzysztof Domaradzki, autor projektu wg którego przebudowano w 2008 roku Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Gminę Radzymin reprezentują w Sądzie Konkursowym: Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Krzysztof Dobrzyniecki oraz pracownicy Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Centrum Radzymina z lotu ptaka, fot: radzymin.pl

Teren opracowania konkursowego obejmuje przestrzeń z najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi Radzymina. Są to place: Kościuszki, Wolności i Stary Rynek oraz ulica Konstytucji 3 Maja,  ulica ks. Skorupki, ulica Paderewskiego i ulica Kilińskiego. W granicach konkursowego obszaru znajduje się także część alei Jana Pawła II, ul. Weteranów, ulicy Traugutta, ulicy Strzelców Kaniowskich, ulicy Batorego oraz ulic Żeromskiego, Narutowicza i Polskiej Organizacji Wojskowej.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w warszawskim oddziale Towarzystwa Urbanistów Polskich pod numerem telefonu +48 507 677 821 lub mailowo: konkurs.radzymin@tup.org.pl.
Regulamin konkursu dostępny na stronie organizatora: www.tup.org.pl

Rekordowe dofinansowania na rewitalizację centrum Radzymina

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Radzymina to nie jedyny krok na drodze ku zmianom w tym obszarze. Rekordowa kwota blisko 14 mln złotych unijnego dofinansowania została przyznana Gminie Radzymin na rewitalizację gminnych terenów parkowych w ramach projektu „Zielony Radzymin – rozwój terenów zielonych w centrum miasta”. Większość tych środków zostanie przeznaczona na przebudowę Parku księżnej Eleonory Czartoryskiej, co jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Radzymina inwestycji oraz teren dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Polnej. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na rewitalizację wspomnianych wcześniej placów: Kościuszki i Wolności, leżących na terenie objętym konkursem.

W działania, które podobnie jak konkurs mają zmienić Radzymin wpisuje się także rozbudowa ulicy Strzelców Grodzieńskich w ścisłym centrum miasta Połączy ona ulicę Jana Pawła II z ulicą Marii Konopnickiej. W planach jest powstanie reprezentacyjnego deptaka miejskiego z ogródkami restauracyjnymi oraz wydzieloną przestrzenią dla rowerzystów. Przebudowa wniesie nową jakość do przestrzeni miejskiej Radzymina oraz pozytywnie wpłynie na integrację z miastem jego nowych mieszkańców, których liczba od kilku lata systematycznie wzrasta.