Ruszył pilotażowy projekt Remont dla Seniora

Projekt Remont dla Seniora adresowany jest do mieszkańców Gminy Wołomin, którzy ukończyli 65. rok życia i są posiadaczami Wołomińskiej Karty Seniora, są osobami samotnymi, chorymi, z ograniczoną sprawnością fizyczną lub niepełnosprawnymi.

W ramach projektu zaplanowano świadczenie drobnych, bezpłatnych usług naprawczych niewymagających specjalistycznej wiedzy ani uprawnień, niewymagających dużych nakładów finansowych na zakup materiałów oraz takich, które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją itd. Katalog napraw w ramach projektu Remont dla Seniora dotyczy tylko i wyłącznie robocizny i nie uwzględnia cen materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.

W ramach projektu Seniorzy będą mogli zgłaszać problemy techniczne w swoim domu, które mieszczą się w poniższym katalogu napraw:
– nieszczelność baterii, wymiana głowic w bateriach
– montaż/wymiana deski sedesowej
– naprawa zepsutej spłuczki
– odpowietrzenie grzejnika
– podłączenie pralki/zmywarki
– udrożnienie zatkanego odpływu
– montaż, naprawa, wymiana klamki lub zamków w drzwiach/oknie
– regulacja drzwi/okien
– nasmarowanie skrzypiących drzwi
– przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek itp.
– montaż lub wymiana gniazdka elektrycznego/przełącznika
– montaż lub wymiana/podłączenie żyrandola, lampy
– wymiana żarówki, halogenu, jarzeniówki
– inny problem techniczny lub usterka, nieujęte powyżej, które zostaną zaakceptowane na miejscu przez pracownika technicznego oraz zyskają ostateczną pozytywną ocenę pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji i przedstawicieli Wołomińskiej Rady Seniorów.

Zasady zgłaszania problemu technicznego w ramach projektu Remont dla Seniora:
1. Senior, który chce zgłosić problem techniczny może to zrobić wykorzystując jedną z trzech dostępnych opcji:
– telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 22 763 30 17,
– mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: senior@wolomin.org.pl,
– pisemnie, składając Formularz zgłoszeniowy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie.
2. Zgłaszany problem techniczny musi mieścić się w wymienionym powyżej katalogu napraw lub w przypadku innego problemu technicznego nieujętego w tymże katalogu, zyskać pozytywną ocenę na miejscu przez pracownika technicznego oraz ostateczną pozytywną ocenę pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji i przedstawicieli Wołomińskiej Rady Seniorów. W sytuacji braku możliwości wykonania naprawy, Senior otrzyma informację o odmowie wykonania usługi.
3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko Seniora zgłaszającego problem techniczny,
numer Wołomińskiej Karty Seniora,
adres zamieszkania Seniora (adres, pod którym będzie realizowana usługa Remont dla Seniora),
problem techniczny, będący przedmiotem wniosku.

Reklama

Ostateczna decyzja dotycząca zakwalifikowania Seniora do projektu Remont dla Seniora zostanie podjęta na podstawie wstępnej oceny merytorycznej wniosku, weryfikacji zgłoszenia na miejscu przez pracownika technicznego oraz ostatecznej ocenie przez pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji. W sytuacji braku możliwości wykonania naprawy, Senior otrzyma informację o odmowie wykonania usługi.
Projekt w wersji pilotażowej potrwa od 10 listopada 2017 roku do 10 grudnia 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy usterki
Ogólne Warunki Świadczenia Usługi: Projekt Remont dla Seniora

źródło: Urząd Miasta Wołomin

Komentarze