Do przetargu na modernizację rowu melioracyjno-komunalnego R-1 przy ul. Spacerowej w Markach zgłosiło się aż sześciu oferentów.

Rozpiętość ofert była całkiem spora – od około 349 tys. zł do 667 tys. zł. Najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm MBW (lider) oraz Spectare (partner) z siedzibą w Warszawie. Zmieściła się ona w kwocie, jaka była przewidziana na to zadanie (nieco ponad 433 tys. zł).

Reklama

W tym miesiącu rozpoczęły się prace. Wykonawca ma za zadanie wykonać umocnienie dna i skarp rowu R-1, wymianę kilku zniszczonych przepustów, prawidłowe wyprofilowanie rowu.

Komentarze